Η Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών συνήλθε σήμερα και εξέλεξε τα τρία τελευταία μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας ήτοι για τη θέσης του Εκπρόσωπου Τύπου τον κ. Άλκη Παπή, για τη θέση του Υπεύθυνου  Διεθνών Σχέσεων την κα. Μαρία Κολά και για την θέση του Οικονομικού Υπεύθυνου τον κ. Σάββα Φιλίππου .

 Επίσης έχουν εκλεγεί τα μέλη της Επιτροπής Καταστατικού και της Επιτροπής Διαχείρισης Οικονομικών του Κινήματος. Πολύ σημαντική είναι η αναβάθμιση της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου του Κινήματος η οποία εκλέγηκε επίσης σημερα, ώστε να συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα για τον εσωτερικό έλεγχο.

Υπενθυμίζεται ότι το Κίνημα όπως και όλα τα πολιτικά κόμματα έτυχε οικονομικού ελέγχου από το Γενικό Ελεγκτή χωρίς σοβαρές παρατηρήσεις.

Τέλος στη χθεσινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι συντονιστές και συντονίστριες των θεματικών επίτροπων εργασίας του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.