Το 2016 η πλειοψηφία της Βουλής – με την κάθετη διαφωνία του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών – εμπόδισε τον Γενικό Ελεγκτή να προβεί σε έλεγχο του Συνεργατισμού και ως εκ τούτου δεν ερευνήθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων (ΠΕΠ).

Ωστόσο τα εμπόδια συνεχίζονται.

Σύμφωνα με την πληροφόρηση απο σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ», ο Γενικός Ελεγκτής κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης αναμένεται να απευθυνθεί εκ νέου στον Γενικό Εισαγγελέα κ. Κώστα Κληρίδη, καθώς η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΚΕΔΙΠΕΣ) δεν έχει ακόμη παραδώσει τα στοιχεία με τα κόκκινα δάνεια των ΠΕΠ στον Συνεργατισμό και ως εκ τούτου αυτά δεν μπορούν να διερευνηθούν για τυχόν ευνοϊκές αναδιαρθρώσεις και διαγραφές δανείων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Γενικός Ελεγκτής ζήτησε τα κόκκινα δάνεια των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων στον Συνεργατισμό τέσσερις φορές μέχρι σήμερα, ωστόσο οι αντιστάσεις είναι τέτοιες που παρακωλύουν το έργο του να διερευνήσει, καθώς ουδείς ανταποκρίνεται. Εν τω μεταξύ έχει ήδη παρέλθει ένας μήνας μετά τη θετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα για παράδοση των κόκκινων δανείων των ΠΕΠ στον Γενικό Ελεγκτή, αλλά η ΚΕΔΙΠΕΣ δεν ανταποκρίνεται.

Απούσα παραμένει και η Κεντρική Τράπεζα (ΚΤ), ο διοικητής της οποίας κρατά στα χέρια του από τις 18 Απριλίου τον φάκελο με όλα τα κόκκινα δάνεια των ΠΕΠ που επέστρεψε ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Δημήτρης Συλλούρης στην ΚΤ. Κατά την επιστροφή του φακέλου που παρέλαβε από την κ. Γιωρκάτζη στις 4 Απριλίου ο κ. Συλλούρης, ζητήθηκε από τον διοικητή της ΚΤ κ. Κωνσταντίνο Ηροδότου όπως διερευνήσει τα στοιχεία αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμιά επίσημη ανακοίνωση για το όποιο αποτέλεσμα.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρεί την κατάσταση αυτή απαράδεκτη, ενώ είναι ξεκάθαρο πλέον ότι γίνεται έντονη προσπάθεια για συγκάλυψη. Τα γεγονότα προσδίδουν στην υπόθεση μια έντονη οσμή σκανδάλου. Φαίνεται να ασκούνται πιέσεις για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια. Ως Κίνημα τασσόμαστε διαχρονικά υπέρ της διαφάνειας και της αλήθειας και ως εκ τούτου μας επιτρέπεται να απαιτούμε άμεσα την αποκάλυψη στοιχείων στον Γενικό Ελεγκτή και την διεξαγωγή ερευνών προκειμένου να διαφανεί η πάσα αλήθεια.