Με μεγάλη ανησυχία και απογοήτευση πληροφορηθήκαμε για την ενέργεια του Τμήματος Δασών να προχωρήσει σε διαγωνισμό υλοτομίας τραχείας πεύκης.

Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων με τεκμηριωμένη καταγγελία αφήνει εκτεθειμένο το Τμήμα Δασών για αυτή την απόφαση.

Από όλα τα στοιχεία που παραθέτει η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων αυτή η απόφαση πάρθηκε χωρίς να ληφθεί υπόψη η σειρά από σοβαρά επιστημονικά επιχειρήματα και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις (περιοχή Νατούρα) τόπος κοινοτικής σημασίας και ζώνη Ειδικής Προστασίας του Δάσους Πάφου.

Επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι πως η περιοχή αυτή αποτελεί βιότοπο ζωτικής σημασίας του ενδημικού είδους του Κυπριακού Αγρινού.

Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί από το Τμήμα Δασών είναι αν έχει προχωρήσει στην πιο πάνω απόφαση σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.