Όπως έχουμε πληροφορηθεί ο Προέδρος έκανε αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο για την πρόταση νομού του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών για τις εξώσεις, η οποία προνοεί απαγόρευση των εξώσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου λόγω της κατάστασης που επικρατεί με τον κορωνοϊό.

Η τροπολογία μας για τον περί ενοικιοστασίου νόμου ψηφίστηκε από τη Βουλή ήδη δυο φορές.

Με την απόφαση αναπομπής του νόμου ο Πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις αλλά και οι οικογένειες που είδαν τα έσοδα τους να μειώνονται δραματικά τώρα να απειλούνται με εξώσεις λόγω της απόφασης της Κυβέρνησης.

Η Κυβέρνηση δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται πως η αναπομπή του νόμου προκαλεί περαιτέρω προβλήματα  πέραν από τα αυτά που προκύπτουν λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί από το κράτος. Οικογένειες και μικροεπιχειρήσεις κινδυνεύουν χωρίς να λαμβάνουν την απαραίτητη προστασία από το κράτος.