Κατά τη σημερινή της συνεδρία η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως της Βουλής συγκρότησε ειδική Επιτροπή Εργασίας (Ad Hoc) η οποία καλείται να ετοιμάσει προσχέδιο κώδικα δεοντολογίας και συμπεριφοράς των βουλευτών.

Το προσχέδιο, θα αποτελέσει τη βάση για την ολοκλήρωση της συζήτησης και κατάληξης σε ψήφιση προς συμμόρφωση προς τις συστάσεις της Επιτροπής των Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (γνωστής και ως Επιτροπής GRECO).

Η Επιτροπή Εργασίας, ομόφωνα όρισε τον βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Γιώργο Περδίκη ως Πρόεδρο της Ad Hoc Επιτροπής. Η Επιτροπή Εργασίας θα ολοκληρώσει το έργο της εντός δεκαπέντε ημερών.