Πραγματοποιείται την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου στη Δημοσιογραφική Εστία, στη Λευκωσία, Προγραμματικό Συνέδριο του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, για συζήτηση / έγκριση του προσχεδίου των προγραμματικών θέσεων του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, εν όψει των βουλευτικών εκλογών του 2021. Το σχέδιο προγραμματικών θέσεων θα αποτελέσει τη βάση για την επιδίωξη συνεργασιών και συμπράξεων με την κοινωνία και τους πολίτες εν όψει των βουλευτικών εκλογών.

Τους τελευταίους μήνες έχουν διεξαχθεί δυο σειρές επαρχιακών συγκεντρώσεων μελών του Κινήματος για συζήτηση των προτάσεων που έχει ετοιμάσει τριμελής ομάδα εργασίας της Πολιτικής Επιτροπής.

Έχουν κατατεθεί, σημαντικός αριθμός, προτάσεων για τροπολογίες από τα μέλη του Κινήματος.

Το σχέδιο προγραμματικών θέσεων αποτελείται από έξι πυλώνες ήτοι 1) Κλιματική Αλλαγή-Προστασία Περιβάλλοντος, 2)Αειφόρος Ανάπτυξη, Οικονομική ανασυγκρότηση και δίκαιη κατανομή του πλούτου, 3) Χρηστή διοίκηση για μια δίκαιη κοινωνία, 4)Κοινωνική Συνοχή και Πολιτική Εσωτερικής Διακυβέρνησης, 5) Ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών, 6) το Κυπριακό Πρόβλημα.

Στο πρώτο μέρος του Συνεδρίου θα παρουσιαστεί το κοινοβουλευτικό έργο του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών την περίοδο 2019-2020 και θα γίνει συζήτηση για τον προγραμματισμό της νέας κοινοβουλευτικής χρονιάς. Ο συνδυασμός δεν είναι τυχαίος, αφού μέσω του κοινοβουλευτικού απολογισμού, αποδεικνύεται στην πράξη ότι η στήριξη στο Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές είναι μια χρήσιμη επιλογή, μια πράξη ευθύνης για να συνεχιστεί αυτό το επωφελές για την κοινωνία, την φύση και τον άνθρωπο κοινοβουλευτικό έργο των Οικολόγων.

«Οικολογία θεωρία και πράξη», λοιπόν την ερχόμενη Κυριακή σε μια πράσινη επανεκκίνηση για το Κίνημα, για μια νέα καρποφόρα κοινοβουλευτική περίοδο.