Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ανέφερε ότι θα πληρώσει 183 εκατομμύρια ευρώ ως πράσινο φόρο για την εκπομπή ρύπων μέχρι το τέλος του 2022. Το 2021 είχαν προϋπολογιστεί μόλις 72 εκ. για τον συγκεκριμένο φόρο. Το ένα τέταρτο δηλαδή του κόστους της παραγωγής της ΑΗΚ, αντιστοιχεί στην αγορά δικαιωμάτων θερμοκηπιακών ρύπων.

Χρήματα τα οποία κοστίζουν στον καταναλωτή, με τους λογαριασμούς να αυξάνονται διαρκώς (ηλεκτρισμός, καύσιμα, κτλ). Το κόστος αγοράς δικαιωμάτων ρύπων αυξάνεται διαρκώς. Από τα €62 τον τόνο το 2021, σήμερα έχει αυξηθεί στα €94 τον τόνο. Αξίζει να σημειωθεί πως οι εκπομπές θερμοκηπιακών ρύπων αναμένονται να αυξηθούν για το 2022 στους 2,96 εκατ. τόνους, σε σύγκριση με 2,91 εκατ. τόνους το 2021.

Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προώθησης και χρήσης ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, θα είναι προς το οικονομικό συμφέρον του κάθε καταναλωτή, θα είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση των ρύπων και θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Κυπριακής Δημοκρατίας για το 2030.

Η ΑΗΚ εξακολουθεί να παράγει ηλεκτρισμό με την καύση μαζούτ και καθυστερεί στις ανάλογες μεταρρυθμίσεις και μετεξελίξεις που απαιτούνται στον τομέα. Πρέπει επιτέλους να αντιληφθούν οι κυβερνώντες, αλλά και όλοι οι αρμόδιοι φορείς πως η μετάβαση στην παραγωγή πράσινης ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές είναι μονόδρομος.

Βίντεο δηλώσεων Νατάσσας Ιωάννου – μέλος της Πολιτικής Επιτροπής: