Κατατίθεται σήμερα στην Ολομέλεια εκ μέρους του Προέδρου και Βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, κ. Χαράλαμπου Θεόπεμπτου, πρόταση νόμου που αφορά την ίδρυση και λειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων.

Αφορμή για την ετοιμασία της πρότασης Νόμου υπήρξε η δημοσίευση τον Ιούνιο του 2020 της έκθεσης της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, η οποία μεταξύ άλλων τόνιζε την απουσία θεσμικού πλαισίου της λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων και της απουσίας θεσμικού Οργάνου/ Φορέα ελέγχου των προδιαγραφών καταλληλόλητας και λειτουργίας τους στην Κύπρο.

Η πρόταση νόμου έχει διαμορφωθεί μετά από πολλές συναντήσεις και διαβουλεύσεις με διάφορους εμπλεκόμενους φορείς και λαμβάνοντας υπόψη τα κύρια σημεία της έκθεσης της Επιτρόπου τα οποία αφορούν όχι μόνο τη λειτουργία της κατασκήνωσης σε πρακτικά ζητήματα, αλλά και άλλα πιο ευαίσθητα ζητήματα.

Σκοπός της πρότασης Νόμου είναι να καθοριστούν οι διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας παιδικών κατασκηνώσεων με τρόπο που να διασφαλίζεται η προστασία και ασφάλεια των κατασκηνωτών. Επίσης, μεταξύ άλλων, καθορίζονται οι υποχρεώσεις του υπεύθυνου της κατασκήνωσης, τα προσόντα και οι υποχρεώσεις του επόπτη και του προσωπικού της κατασκήνωσης και ρυθμίζεται η διαδικασία υποβολής παραπόνων.