Τα όσα καταγγέλλει η «Ομάδα Προστασίας Ιστορικού και Περιβαλλοντικού Πλούτου Μαθιάτη» για την πρόθεση της εταιρείας “Hellenic Copper Mines” για υποβολή νέας αίτησης αξιοποίησης των αρχαίων μπάζων στο αρχαίο μεταλλείο Στρογγυλού, προκαλούν και ανησυχία και προβληματισμό.

Η περιοχή εντάσσεται στον προκαταρκτικό κατάλογο της UNESCO, στην κατηγορία των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς που συνδυάζουν Φυσικό και Πολιτιστικό Πλούτο και ως εκ τούτου, δραστηριότητες οι επεμβάσεις για οποιοδήποτε λόγο είναι ανεπίτρεπτες.

Η πρόθεση της εταιρείας για εξόρυξη μεταλλευμάτων χρυσού, μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο φυσικό πλούτο της περιοχής και ιδίως στον υδροφόρο ορίζοντα, λόγω της μεθοδολογίας τέτοιου είδους εργασιών. Η πρόταση για μεταφορά των μεταλλευτικών υπολειμμάτων δεν διασκεδάζει τις ανησυχίες γιατί παραμένει ο κίνδυνος επεμβάσεων στις αρχαίες σπηλιές και στις Σκουριές από τα βαριά μηχανήματα, αλλά και γιατί η διέλευση των φορτηγών από αγροτικές και κατοικημένες περιοχές αναμένεται να δημιουργήσει οχληρία και ρύπανση.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρούμε πως ανάπτυξη είναι η ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς, και όχι απαραίτητα οι μεταλλευτικές εργασίες που θέτουν υπό απειλή τα δύο αυτά μοναδικά στοιχεία. Καλούμε τη κυβέρνηση και τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά και να μην προχωρήσουν στην αδειοδότηση οποιασδήποτε εργασίας μπορεί να επιδράσει αρνητικά για την περιοχή.