Το πρόβλημα με τις αναθυμιάσεις του φουγάρου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου συνεχίζεται αμείωτο και φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι δεν πρόκειται να λυθεί σύντομα. Τα πυκνά σύννεφα σκόνης/καπνού/τέφρας που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα και πνίγουν κυριολεκτικά την γύρω περιοχή μιλούν από μόνα τους, οι δε ανακοινώσεις της ΑΗΚ ότι πρόκειται περί υδρατμών και ότι οι εκπομπές είναι “εντός πλαισίων” δεν πείθουν κανένα. Αντίθετα οι μετρήσεις στην ιστοσελίδα “Ποιότητα του Αέρα” του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι υπερβάσεις των συγκεντρώσεων μικοσωματιδίων PM10 και PM2.5 είναι καθημερινό φαινόμενο και έχουν ήδη ξεπεράσει τις 35 υπερβάσεις που είναι ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός υπερβάσεων τον χρόνο.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καταδικάζει ανεπιφύλακτα την απαράδεκτη αυτή κατάσταση και στέκεται δίπλα στους κατοίκους των κοινοτήτων  της περιοχής στον δίκαιο αγώνα τους για εξασφάλισης καθαρού αέρα και προστασία της υγείας τους. Η υγεία των κατοίκων της περιοχής πρέπει να λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψιν και δεν πρέπει να υπόκειται σε πειραματισμούς, ολιγωρία ή οποιασδήποτε άλλης μορφής καθυστέρηση.

Το Κίνημα Οικολόγων –  Συνεργασία Πολιτών καλεί την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου όπως επισπευσθούν τα μέτρα  προς τάχιστη επιδιόρθωση των συστημάτων κατακράτησης σκόνης και μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Επίσης καλούμε την Μονάδα Παρακολούθησης της Ποιότητας του Αέρα του Τμήματος  Επιθεώρησης Εργασίας όπως ενημερώσει τους κατοίκους των κοινοτήτων της περιοχής όσον αφορά την φύση των εκπομπών ρύπων (κατά πόσον πρόκειται για σκόνη, καπνό ή τέφρα), την χημική σύνθεση των εκπομπών, κατά πόσον είναι επικίνδυνη ή τοξική και κατά πόσον πρέπει να φορούν προστατευτική μάσκα όταν ευρίσκονται σε ανοιχτούς χώρους.

Σημειώνουμε ότι από τους τρεις σταθμούς  παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα στις κοινότητες Ζύγι, Μαρί και Καλαβασό μόνο ο σταθμός στο Ζύγι παρέχει ολοκληρωμένες μετρήσεις μικροσωματιδίων, οι άλλοι δύο σταθμοί είτε δεν διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό είτε έχουν υποστεί βλάβη. Λόγω της περιορισμένης κάλυψης του σταθμού στο Ζύγι και λόγω της σοβαρότητας του προβλήματος καλούμε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας όπως προβεί σε εγκατάσταση του ανάλογου εξοπλισμού στους άλλους δύο σταθμούς, στο Μαρί και στο Ζύγι το συντομότερο δυνατόν.