Πραγματοποιήθηκε χθες η προγραμματισμένη συνάντηση της αντιπροσωπείας του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Κινήματος κ. Γιώργο Περδίκη, με τον Δήμαρχο Λεμεσού κ. Νίκο Νικολαΐδη. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν μέλη της Κίνησης Αρχιτεκτόνων Λεμεσού καθώς και ο Δημοτικός Σύμβουλος της Πράσινης Λεμεσού (της οποίας συνιστώσες αποτελούν τόσο το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Λεμεσού όσο και η Κίνηση Αρχιτεκτόνων Λεμεσού).

Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσαν τα δύο θέματα που προβληματίζουν έντονα τους πολίτες, αυτά των μεγάλων «αναπτύξεων» / πολυωρόφων κτιρίων και της ρύπανσης της θαλάσσιας περιοχής της Λεμεσού.

Κατά τη συνάντηση αναπτύχθηκε ένας εποικοδομητικός και συνάμα έντονος διάλογος. Η διαφωνία για την πρόσφατη απόφαση της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την αίτηση παραχώρησης πολεοδομικής άδειας για την οικοδόμηση πολυώροφων κτιρίων στο ιστορικό παραλιακό μέτωπο της πόλης, σε χώρο δίπλα από το δημόσιο κήπο Λεμεσού, παραμένει.

Παράλληλα η αντιπροσωπεία εκφράζει τη συμφωνία της με την θέση του Δημάρχου, και όπως δηλώθηκε και του δημοτικού συμβουλίου, ότι καμία νέα αίτηση για πολεοδομική άδεια θα τύχει έγκρισης έως ότου γίνει στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που να λαμβάνει υπόψη αθροιστικά όλες τις επιβαρυντικές παραμέτρους. Ένας δεύτερος παράγοντας είναι τα λεγόμενα αντισταθμιστικά οφέλη τα οποία είναι σε πολλές περιπτώσεις ακατάλληλα.

Για μία ακόμη φορά, εκφράστηκε η στήριξη και η συμπαράστασή μας στους επηρεαζόμενους κατοίκους στο παραλιακό μέτωπο και στο ευρύτερο κέντρο της Λεμεσού.

Στη συνάντηση αναπτύχθηκαν επίσης σε έκταση το όραμα και κατατέθηκαν απόψεις για το τοπικό σχέδιο Λεμεσού σε συνάρτηση και με τις  μεγάλες «αναπτύξεις», καθώς το τοπικό σχέδιο θα μπει σε πορεία αναθεώρησης του επόμενους Μήνες. Σημαντικό παράγοντα αποτελεί και το υπό εκπόνηση Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)  με το οποίο θα πρέπει να εναρμονιστεί το τοπικό σχέδιο Λεμεσού.

Αναφορικά με το δεύτερο μεγάλο θέμα της θαλάσσιας ρύπανσης της Λεμεσού, αποτελεί γεγονός ότι εφέτος κατόπιν πολλών προσπαθειών του Δημάρχου Λεμεσού έγινε ένα ουσιαστικός  συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και λήφθηκαν αρκετά μέτρα πρόληψης και καταστολής παρανομούντων και εστιών ρύπανσης. Η κατάσταση είναι σαφώς βελτιωμένη αλλά παραμένουν αρκετά για να επιλυθεί το πρόβλημα οριστικά ή να αμβλυνθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην αποτελεί είδηση. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον Δήμο και τους ενεργούς πολίτες στην προσπάθεια που καταβάλλεται. Ιδιαίτερα, οι οργανώσεις των κολυμβητών θα  πρέπει να συνεχίσουν να διαδραματίζουν τον δικό τους αποφασιστικό ρόλο στο θέμα αυτό.

Τέλος, συμφωνήθηκε να συνεχιστούν οι επαφές σε τακτά χρονικά διαστήματα.