Μετά από καταγγελίες κατοίκων του χωριού Φοινί της επαρχίας Λεμεσού, επισκεφθήκαμε την κοινότητα και τον χώρο απόρριψης υγρών αποβλήτων μέσο αγωγό στο υδατόρεμα από καθαριστήριο στην οδό Καλλάτου.

Η ρύπανση από τον αγωγό που τοποθετήθηκε παράνομα ήταν οφθαλμοφανής.

Η επί τόπου επίσκεψη και των αρμόδιων αρχών και ο εντοπισμός του αγωγού που ρυπαίνει το υδατόρεμα, του οποίου το νερό καταλήγει στον Διάριζο και τελικά στο φράγμα της Αρμίνου, πιστεύουμε ότι θα οδηγήσει σε επίλυση του προβλήματος. Φαίνεται ότι οι καταγγελίες μας όπως και του κοινοτάρχη και η άμεση ανταπόκριση του Τμήματος Περιβάλλοντος θα φέρουν αποτέλεσμα.

Το ότι το εν λόγω υποστατικό όμως λειτουργεί πάνω από 20 χρόνια χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, γεγονός που πρέπει να προβληματίσει.

Οι τοπικές αρχές θα πρέπει να επιλαμβάνονται άμεσα τέτοιων προβλημάτων και οι επαρχιακές διοικήσεις οφείλουν να ελέγχουν ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις ανταποκρίνονται στους όρους βάση των οποίων τους εκδόθηκαν πολεοδομικές και οικοδομικές άδειες.