Οι πιέσεις που δέχεται ο υγροβιότοπος Ακρωτηρίου εντείνονται με αποτέλεσμα να κινδυνεύει με σημαντική υποβάθμιση ή ακόμη και με ολική καταστροφή. Αυτό καταδείχθηκε σε σύσκεψη στις 04 Αυγούστου στη οποία συμμετείχε αντιπροσωπεία του Κινήματος μας. Στην παρουσία των επηρεαζόμενων Κοινοτήτων, των αρμοδίων Υπηρεσιών και Τμημάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, των Βρετανικών Βάσεων και του δημάρχου Λεμεσού, έγινε ουσιαστική συζήτηση για το θέμα που αφορά τη διαχείριση των υδάτων που καταλήγουν στον υγροβιότοπο Ακρωτηρίου.

Όπως διαφάνηκε στη σύσκεψη η διοχέτευση των αποστραγγίσεων (απόνερα / λασπόνερα) των αναπτύξεων στον υγροβιότοπο Ακρωτηρίου προκάλεσε και προκαλεί προβλήματα σε επηρεαζόμενες Κοινότητες καθώς δημιουργούνται προβλήματα στις κατοικίες της Κοινότητας Ακρωτηρίου.

Ως αποτέλεσμα των απορρίψεων των αποστραγγίσεων αλλά και της κοπής χιλιάδων δέντρων για την πραγματοποίηση των οικιστικών ονείρων ξένων επενδυτών, το ισοζύγιο στον υγροβιότοπο φαίνεται να αλλάζει δραματικά.   Παράλληλα σύμφωνα και με μαρτυρίες ηλικιωμένων κατοίκων της περιοχής φαίνεται ότι παρουσιάζονται σημάδια πως μέρος της περιοχής δυνατό να εξελίσσεται σε βάλτο όπως ήταν παλιά πριν από την φύτευση των δέντρων (τα οποία έχουν ήδη κοπεί).

Ως Κίνημα Οικολόγων- Συνεργασία Πολιτών, θεωρούμε ως πρώτιστο μέτρο ότι θα πρέπει οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας να προχωρήσουν στη διενέργεια  στρατηγικής μελέτης αθροιστικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι επιπτώσεις είναι αθροιστικές και συσσωρευτικές και μόνο ως τέτοιες μπορούν να τύχουν εκτίμησης. Αυτό εξάλλου περιλαμβάνεται ως πρόταση στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Απριλίου του 2019 αναφορικά με τη Δήλωση Πολιτικής των Βρετανικών Βάσεων (ΒΒ) της ίδιας χρονιάς. Συγκεκριμένα αναφέρεται: «απαιτείται ολιστική αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και όχι μόνο επιμέρους εκτίμηση του κάθε έργου ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη και τα προωθούμενα έργα εκτός αλλά πλησίον των προστατευόμενων περιοχών».

Ζητούμε όπως οι όποιες αναπτύξεις δεν πρέπει να τύχουν έγκρισης πριν από την ολοκλήρωση της αναφερόμενης στρατηγικής μελέτης αθροιστικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο υγροβιότοπος Ακρωτηρίου δεν είναι μόνο η διαχείριση των υδάτων. Είναι οι πιέσεις που δέχεται από παντού. Αναπτύξεις, λιμάνι Λεμεσού, μεταφορές και αυτοκίνητα, διακίνηση «γουρούνων», αυθαιρεσίες διαχειριστών Κέντρων Αναψυχής, όμβρια ύδατα, σκουπίδια, φωτοβολταϊκά πάρκα κλπ.

Η Πολιτεία οφείλει να βάλει στο κάδρο άμεσα το στόχο της προστασίας της σπάνιας σημαντικότητας, υγροβιότοπου Ακρωτηρίου και να προχωρήσει σε όλα τα μέτρα τα οποία θα αντιμετωπίζουν και θα απαντούν στις πιέσεις που υπάρχουν στον υγροβιότοπο. Καλούμε ακόμη την πολιτεία και τις αρχές των Βρετανικών Βάσεων να καθιερώσουν στενή συνεργασία με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που δρουν ενεργά στην περιοχή για πολλά χρόνια, και γνωρίζουν άριστα  τους κίνδυνους, και έχουν ουσιαστική συμβολή στην προστασία του υγροβιότοπου

Ως Κίνημα Οικολόγων- Συνεργασία Πολιτών, θα συνεχίσουμε να συμβάλουμε θετικά στην όλη προσπάθεια της προστασίας του υγροβιότοπου Ακρωτηρίου και να αγωνιζόμαστε ώστε η πράσινη ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή του υγροβιότοπου να γίνει πράξη.