Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών (Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού) έπειτα από πληροφορίες, διερεύνησε την καταγγελία για την αποκοπή δέντρων στην περιοχή του Λανίτειου Γυμνασίου στη Λεμεσό.

Τα δένδρα θυσιάστηκαν για να ανεγερθεί – στην περιοχή που μέχρι σήμερα υπάρχει ένα μικρό δάσος, πνεύμονας για την περιοχή – αίθουσα πολλαπλής χρήσης και τα γραφεία της Σχολικής Εφορίας.

Από ότι φαίνεται από την έρευνα μας, πριν από δύο χρόνια έγιναν δημόσιες διαβουλεύσεις, χωρίς τη συμμετοχή του Τμήματος Δασών και δόθηκε το έργο σε εργολάβο. Το Τμήμα Δασών, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, βρισκόταν σε δίλημμα εάν θα δινόταν σχετική άδεια ή εάν θα  επιβαλλόταν πρόστιμό στην Κυβέρνηση. Τελικά, τα υψηλόβαθμα στελέχη αποφάσισαν να δοθεί η σχετική άδεια για υλοτόμηση 50 δέντρων και  άλλων καλλωπιστικών δέντρων.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, τις τοπικές αρχές, τη Σχολική Εφορεία καθώς και το Τμήμα Δασών να αναθεωρήσουν την απόφαση τους για την ανέγερση των γραφείων της Σχολικής Εφορίας και να μην θυσιάσουν έναν από τους λιγοστούς πνεύμονες πρασίνου στην περιοχή του κέντρου της Λεμεσού.