Σχεδόν σε όλους τους παραλιακούς δήμους έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο μπουλντόζες και τρακτέρ, με οδηγίες των οικιών Δήμων και Κοινοτήτων να αλλοιώνουν τη φυσική μορφή των παραλιών, με σκοπό να τις διευρύνουν και να αυξήσουν το κέρδος από την εκμετάλλευση τους.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καλούμε τις ελεγκτικές αρχές να επέμβουν πριν να είναι αργά, ώστε να τεθεί τέρμα σε αυτές τις αυθαιρεσίες.

Να είναι σίγουροι όσοι ευθύνονται ότι παρακολουθούμε όλες τις περιπτώσεις και θα προβούμε σε επίσημες καταγγελίες όπου διαπιστώνουμε ότι στο βωμό του κέρδους καταστρέφεται το περιβάλλον και το φυσικό πρανές και μορφολογία των παραλιών μας.