Σε συνέχεια της σχετικής αδειοδότησης από το Τμήμα Πολεοδομίας, η Βουλεύτρια του Κινήματος Οικολόγων υπέβαλε χθες αυτεπάγγελτο στην Επιτροπή Εσωτερικών.

Να συζητηθεί άμεσα, στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής, η διαδικασία αδειοδότησης ξενοδοχείου σε παραλιακό τεμάχιο της Αρχιεπισκοπής εντός μίας αρχαιολογικά ευαίσθητης περιοχής του Δήμου Γεροσκήπου, ζήτησε στο πλαίσιο της χθεσινής συνεδρίασης η Βουλεύτρια του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, Αλεξάνδρα Ατταλίδου.

Συγκεκριμένα, η κ. Ατταλίδου ενέγραψε το θέμα σε συνέχεια της παροχής σχετικής αδειοδότησης από το Τμήμα Πολεοδομίας για ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας στην περιοχή «Παχύαμμος» στη Γεροσκήπου. Στη συνεδρία, η ημερομηνία διεξαγωγής της οποίας αναμένεται να οριστεί το επόμενο διάστημα, πρόκειται να προσκληθούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη προκειμένου να δώσουν απαντήσεις στα μέλη της Επιτροπής Εσωτερικών, στα σοβαρά ερωτήματα που δημιουργούνται.

Επισημαίνεται πως, στο εν λόγω τεμάχιο έχουν εντοπιστεί αρχαιολογικά ευρήματα, παράμετρος η οποία, όπως φαίνεται, δεν έχει ληφθεί υπόψιν για την έκδοση της άδειας. Ειδικότερα, το τεμάχιο που αδειοδοτήθηκε και το οποίο ανήκει στην Εκκλησία, παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον, αφού από τις ανασκαφές έχει καταγραφεί η ύπαρξη μοναδικών και εξαιρετικής σημασίας ευρημάτων της ελληνιστικής περιόδου.

Ως εκ τούτου, η κ. Ατταλίδου εξέφρασε την άποψη ότι η πολιτιστικά υπεύθυνη προσέγγιση απαιτεί την ολοκλήρωση των ανασκαφών σε όλη την έκταση της ανάπτυξης, προτού αυτή προχωρήσει, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως το θέμα πρέπει να συζητηθεί άμεσα «για να μην κλαίμε ακολούθως, επί των ερειπίων, με την πραγματική έννοια».

Αυτή είναι άλλωστε και η θέση της Τοπικής Αρχής, η οποία στην πρόσφατη συνεδρίασή της, ημερομηνίας 13/6/2023, αποφάσισε όπως προχωρήσει στην άσκηση ιεραρχικής προσφυγής κατά της πολεοδομικής άδειας. Όπως ορθά επιζητά ο Δήμος Γεροσκήπου, η συνέχιση των ανασκαφών σε όλη την έκταση του τεμαχίου και ειδικότερα, στο σημείο χωροθέτησης του ξενοδοχείου, θα εξυπηρετήσει τον σκοπό της πλήρους αποκάλυψης του μνημείου, τη διάσωσή του και τελικά, την ανάδειξή του.

Στη συζήτηση του θέματος στη Βουλή, η κ. Ατταλίδου ζήτησε να συμμετέχουν το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος Γεροσκήπου, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, το Υφυπουργείο Τουρισμού, το ΕΤΕΚ, καθώς και άλλες οργανώσεις και ΜΚΟ που προωθούν την προστασία και τη διαφύλαξη του πολιτισμού και της κληρονομιάς μας.

Καμία οικοδομική ανάπτυξη δεν πρέπει να αδειοδοτείται σε βάρος της πολιτιστικής κληρονομιάς ή του περιβάλλοντος. Η μακραίωνη ιστορία του τόπου μας πρέπει να προστατεύεται και να αναδεικνύεται, όχι να θάβεται στα θεμέλια των ξενοδοχείων.