Η Παγκόσμια μέρα κινητοποίησης ενάντια στο 5G είναι γεγονός καθώς πάνω από 25 χώρες συμμετέχουν στην εκδήλωση διαμαρτυρίας. Στην Κύπρο η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Ελευθερίας στην Λευκωσία το Σάββατο 25 Ιανουαρίου στις 11:00 π.μ. Καλούμε τα μέλη και τους φίλους του Κινήματος να δώσουν το παρόν τους στην Παγκόσμια αυτή κινητοποίηση. 

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών διαχρονικά αγωνίζεται εναντίον της αυθαίρετης τοποθέτησης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας ιδιαίτερα εντός οικιστικών περιοχών. Γι’ αυτό το σκοπό το Σάββατο στηρίζουμε την εκδήλωση την οποία οργανώνουν μια ομάδα από οργανώσεις πολιτών. Συμμετέχουμε όλοι και όλες στην Παγκόσμια κινητοποίηση κατά του 5G ως Κύπρος και όχι σαν ξεχωριστή οργάνωση ή Κίνημα . 

Σκοπός μας είναι, να δείξουμε ότι σαν Κύπρος αντιδρούμε στην αντιδημοκρατική πειραματική ανάπτυξη του 5G μαζί με τους πολίτες από άλλες χώρες. Είναι ευκαιρία με την εν λόγω κινητοποίηση, να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται για το υφιστάμενο πρόβλημα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Παράλληλα, μέσω της κινητοποίησης στέλνουμε διάφορα μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις και την Κυβέρνηση για το ανεπαρκές πλαίσιο προστασίας της υγείας.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καλούμε την Κυβέρνηση να αναστείλει την απόφαση για εγκατάσταση του 5G για τουλάχιστον ένα χρόνο για να δοθεί ο χρόνος για Δημοκρατικό διάλογο, διαφάνεια και έρευνα.