Στηρίζουμε το αίτημα προς την Ε.Ε και τις κυβερνήσεις για δίκαιη αμοιβή στους “αόρατους εργαζόμενους/ες” στο τομέας της φροντίδας, όπου πλειοψηφούν οι γυναίκες.

Υπογράψτε και εσείς στον πιο κάτω σύνδεσμο το πανευρωπαϊκό ψήφισμα για «οικονομική» δικαιοσύνη προς τους αόρατους ήρωες.

https://www.tilt.green/carework