Τον Υπουργό Οικονομικών συνάντησαν σήμερα ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Γιώργος Περδίκης και ο Βουλευτής κ. Σταύρος Παπαδούρης στο γραφείο του Υπουργού, μαζί με τον κ. Σταύρο Αλαμπρίτη και κ. Γεώργιο Σταυρίδη του Συνασπισμού Μικρών Επιχειρήσεων ΣΥΜΕΑ

Ένα από τα κύρια θέμα της συζήτησης τους ήταν η ακρίβεια και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.

Ένα ακόμη θέμα το οποίο ταλαιπωρεί αρκετό κόσμο είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τα ψηλά επιτόκια, καθώς και τα θέματα που αφορούν πράσινες φορολογίες.

Μερικές από τις προτάσεις που ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών συζητήσαμε με τον Υπουργό αφορούν ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων, το θέμα του Φ.Π.Α στα φωτοβολταϊκά, η λειτουργία πράσινου ταμείου, καθώς και η υποστήριξη μικρών βιοτεχνιών και επιχειρήσεων.

Στην συζήτηση τέθηκε και το θέμα των μέτρων που εξήγγειλε πρόσφατα η κυβέρνηση, τα οποία ως Οικολόγοι εκφράσαμε την άποψη ότι αυτά δεν απευθύνονται σε όλους όσοι τα έχουν ανάγκη.

Ζητήσαμε επίσης να μας δοθεί η ευκαιρία της διαβούλευσης πριν την κατάθεση του προϋπολογισμού του 2025. Ζητήσαμε να υιοθετηθεί η εισήγηση για τον ένφυλο προϋπολογισμό και τον Πράσινο προϋπολογισμό. Δυστυχώς οι εισηγήσεις μας δεν έγιναν εν γένει αποδεκτές από τον Υπουργό.