Την Παρασκευή 25/02/22 η Ομάδα Δράσης για τα Ζώα του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, είχε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση με την Ένωση Δήμων και Ένωση Κοινοτήτων. Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωπου του Υπουργείου Γεωργίας και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Ο σκοπός της συνάντησης ήταν η εφαρμογή της νομοθεσίας που υποχρεώνει τις Τοπικές Αρχές να διατηρούν εγκεκριμένους χώρους προσωρινής φύλαξης σκύλων.

Εκφράστηκε η ανησυχία της Ομάδας Δράσης αφού ενώ υπάρχει νομοθεσία, αυτή δεν τηρείται από την πλειονότητα των Τοπικών Αρχών, ειδικά από τις κοινότητες. Ακόμα και στις λίγες περιπτώσεις που τηρείται η νομοθεσία, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες κατά πόσο είναι κατάλληλοι και σύμφωνα με την νομοθεσία αυτοί οι χώροι.

Ενημερωθήκαμε ότι δεν είναι εγκεκριμένος από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ούτε ένας χώρος προσωρινής κράτησης σκύλων. Το πρόβλημα αναμένεται αν λυθεί όταν υλοποιηθεί το σχέδιο του Υπουργείου Γεωργίας για τη δημιουργία περιφερειακών καταφυγίων ζώων με διαχείριση από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Χαιρετίζουμε αυτή την απόφαση του Υπουργείου, γιατί σίγουρα με τη δημιουργία τους θα λυθούν πολλά προβλήματα. Πρέπει αυτή η απόφαση να υλοποιηθεί εντός του 2022. Καλέσαμε την Ένωση Δήμων και την Ένωση Κοινοτήτων, από κοινού, να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Συζητήθηκε επίσης ο έλεγχος των γεννήσεων, η εγγραφή των σκύλων, η ψήφιση νέου περί Σκύλων Νόμου και το πρόγραμμα στειρώσεων γάτων. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τόσο την Ένωση Δήμων και την Ένωση Κοινοτήτων όσο και τους εκπροσώπους του Υπουργείου Γεωργίας και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών που ήταν παρών σε μια εποικοδομητική και χρήσιμη συνάντηση και ανταλλαγή απόψεων σε αρκετά θέματα που αφορούν την ευημερία των οικόσιτων ζώων.