Στην Ακτή του Κυβερνήτη στη Λεμεσό, συνήλθε σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, υπό τον Προέδρο του Κινήματος κ. Γιώργου Περδίκη, με θέμα την αξιολόγηση του εκλογικού αποτελέσματος.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας αναλύθηκαν εις βάθος οι λόγοι που επηρέασαν το εκλογικό αποτέλεσμα, τόσο από εξωτερικούς όσο και από εσωτερικούς παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Κ.Ε. διαχωρίστηκαν τα εσωτερικά αλλά και εξωτερικά αίτια που επηρέασαν το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά επίσης έγινε και καταγραφή και των όσων θετικών προέκυψαν από την εκλογική διαδικασία των Ευρωεκλογών.

Ομόφωνα, η Κεντρική Επιτροπής του Κινήματος αποφάσισε ότι με την εργασία που έγινε, εφόσον κωδικοποιηθεί και μελετηθεί, θα προσέλθει εκ νέου σε μια δεύτερη συνεδρία προκειμένου να συζητηθούν βελτιωτικές εισηγήσεις με στόχο την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία των προεκλογικών εργασιών.

Στην επόμενη συνεδρία, η ημερομηνία της οποίας θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών, θα τεθούν προς συζήτηση οι προτάσεις που αφορούν το θέμα της ηγεσίας.