Πραγματοποιείται την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών. Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρο στις 16:00 στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία.

Τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα απασχολήσουν θέματα που αφορούν το 12ο Τακτικό Συνέδριο του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.