Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών δια του Προέδρου και Βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη στείλαμε επιστολή ημερομηνίας 10 Απριλίου 2019 για να εγγραφεί ως θέμα στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής το ενδεχόμενο κλεισίματος της «Σχολής Τυφλών». Στην πρόσφατη εκδήλωση “περπατώ με τους τυφλούς” 6/4 ο Πρόεδρος της Παγκύπριας οργάνωσης τυφλών κ. Νικολαίδης – ενώπιον εκπροσώπων όλων των κομμάτων – κατάγγειλε τις μεθοδεύεις ορισμένων κύκλων που στόχο έχουν το κλείσιμο της σχολής τυφλών. Ωστόσο η Επιτροπή δεν ενέγραψε το θέμα και το παρέπεμψε στο μέλλον , όταν δηλαδή θα λάβει σάρκα και οστά ο σχεδιασμός της κυβέρνησης. 

Η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών έχει καταγγείλει δημόσια το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την ετοιμασία νομοσχεδίου με το οποίο καταργούνται όλες οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τις πολιτικές και τις υπηρεσίες που παρέχονται σήμερα στους ενήλικες τυφλούς. Μάλιστα, όπως τονίζεται για την ετοιμασία του νομοσχεδίου αυτού δεν κλήθηκαν ούτε οι τυφλοί αλλά ούτε η οργάνωση τους για να καταθέσουν απόψεις.

Η πολιτεία έχει κάνει ξεκάθαρη την πρόθεσή της να θεσπίσει νόμο με σκοπό τον πλήρη αποκλεισμό των τυφλών από την κοινωνία και την καταστροφή του μέλλοντος τους.

Ζητήσαμε δημόσια από την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τη θέση της για τις πρόνοιες του περί Σχολής Τυφλών νόμου, να μας υποδείξει τις συνέπειες μιας τέτοιας εξέλιξης, να απαντήσει γιατί παραχωρεί χώρους της Σχολής Τυφλών για άλλες, άσχετες με τα θέματα των τυφλών, δραστηριότητες παρά τις έντονες διαμαρτυρίες τους. Δυστυχώς ο στρουθοκαμηλισμός συνεχίστηκε με την ανοχή και των κομμάτων.

Για το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών το θέμα είναι ιδιαίτερο ευαίσθητο. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός αυτός ο κοινωνικός αποκλεισμός που επιχειρείται από τα κόμματα αλλά και την ίδια την κυβέρνηση. Προς αυτή την κατεύθυνση, αν δεν υπάρξει η όποια εξέλιξη, το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θα κινηθεί σε ευρωπαϊκά βήματα καταγγέλλοντας την αναλγησία του κράτους.