Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, είναι ένας κλάδος – από τους πολλούς του Δημοσίου – που δυστυχώς πάσχουν. Είναι γνωστά από καιρό τα προβλήματα υποστελέχωσης, όχι μόνο των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, αλλά όλης σχεδόν της κρατικής μηχανής. Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία  Πολιτών είχε θέσει ως βασική προϋπόθεση για την ψήφιση της νομοθεσίας του ΕΕΕ το 2014 ότι θα «απελευθερωθεί» προσωπικό από τις ΥΚΕ για να ασχοληθεί με την ουσία των κοινωνικών προβλημάτων των ληπτών και όχι πλέον με τα επιδόματα. Συναντηθήκαμε με την πρώην διευθύντρια και το προσωπικό για να εξετάσουμε τα θέματα αυτά στα γραφεία του ΥΚΕ στον Στρόβολο. Εγείραμε το θέμα στην υπουργό σε σειρά συναντήσεων. Προσπαθήσαμε όσο μας επιτρέπουν οι δυνάμεις να βοηθήσουμε τις ΥΚΕ να ανταπεξέλθουν στο βαρύ τους έργο.

Τα απεργιακά μέτρα όμως που εξήγγειλαν οι εργαζόμενοι στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας δεν πρόκειται να λύσουν τα οποιαδήποτε προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ειδικά σε μια περίοδο όπου η έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως για τον θάνατο του Στυλιανού, επιρρίπτει ευθύνες σε κάποια μέλη της Υπηρεσίας τους για ανεπαρκή εκτέλεση των καθηκόντων τους. Κάποια μάλιστα μέτρα φαντάζουν ως εκδικητικά, ίσως μάλιστα και εκβιαστικά.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών αφουγκραστήκαμε πάρα πολλές φορές τα προβλήματα που οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας παρουσιάζουν, τόσο σε συναντήσεις με εκπροσώπους τους, όσο και σε συναντήσεις με την Υπουργό Εργασίας.

Καλούμε τους εργαζόμενους στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας να παρακαθίσουν σε ένα εποικοδομητικό διάλογο για λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και να αναστείλουν τα απεργιακά μέτρα.