ήμερα περισσότεροι από 320 εκατομμύρια ζώα μεταφέρονται κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Ορισμένα από αυτά είναι για αναπαραγωγικούς σκοπούς και άλλα για περαιτέρω πάχυνση. Το μεγαλύτερο όμως ποσοστό προορίζεται για σφαγή. Ορισμένες διαδρομές είναι σύντομες, από τη φάρμα κατευθείαν στο σφαγείο, άλλα όμως μπορεί να διαρκέσει και αρκετές ημέρες, όπως αυτές για τους χοίρους για πάχυνση που ταξιδεύουν από τις Κάτω Χώρες προς τη Ρωσία.

Το θέμα μεταφοράς των ζωντανών ζώων είναι εδώ και αρκετό καιρό στην ημερήσια διάταξη πολλών μη Κυβερνητικών οργανώσεων οι οποίες είναι εναντίον της μεταφοράς ακόμα και για το ελάχιστο ταξίδι των 8 ωρών. Βέβαια η μεγάλη τους ανησυχία είναι τα μεγάλα ταξίδια. Η Φόρτωση, εκφόρτωση και η έλλειψη χώρου προκαλούν στα ζώα άγχος και επιπλέον συχνά υποφέρουν από την πείνα, τη δίψα και την εξάντληση.

Η ταλαιπωρία και η υψηλή θνησιμότητα στις μεταφορές οφείλεται στην ισχύουσα νομοθεσία που δεν είναι αρκετά αυστηρή, αλλά και επειδή σε πολλές περιπτώσεις, οι εταιρείες μεταφορών αγνοούν τους κανόνες και τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν τους υφιστάμενους νόμους. Επίσης εκτός από το μεγάλο κίνδυνο για την καλή διαβίωση των ζώων, υπάρχουν ακράδαντα στοιχεία ότι οι μεταφορές είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη και την εξάπλωση των ασθενειών των ζώων όπως ο αφθώδης πυρετός.

Ποια είναι η σημερινή κατάσταση;

Τον Ιανουάριο του 2007 οι νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του κανονισμού 1 / 2005 εφαρμόζονται σε όλες τις μεταφορές ζώων. Ο κανονισμός περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις για τη διασφάλιση της καλής διαβίωσης των ζώων, όπως η κατάρτιση των οδηγών, καλύτερες συνθήκες μεταφοράς, και κυρίως περισσότερα εργαλεία ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της δορυφορικής πλοήγησης. Μολονότι η πρόταση προβλέπει για τα διάφορα είδη που πρέπει να αναπαύονται, τροφή και νερό σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα κ.α. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΝΑ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΖΩΩΝ.

Μέσα μεταφοράς

Όλα τα οχήματα για ταξίδια περισσότερο από οκτώ ώρες πρέπει να είναι εξοπλισμένα με δορυφορική πλοήγηση από τον Ιανουάριο του 2009, αλλά η Επιτροπή και τα κράτη μέλη απέτυχαν να συμφωνήσουν και να εναρμονιστούν με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Εν τω μεταξύ οι εκθέσεις των ελέγχων επιβεβαιώνουν ότι τα κράτη μέλη εξακολουθούν να επιτρέπουν τα παράνομα ταξίδια και αδυνατούν να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες.

Η Επίτροπος Ανδρούλλα Βασιλείου υποσχέθηκε να υποβάλει προτάσεις σχετικά με τους χρόνους των ταξιδιών, την πυκνότητα φόρτωσης και προτάσεις για τη δορυφορική πλοήγηση πριν από τη λήξη της Επιτροπής (Δεκέμβριος 2009).

Ποια είναι η θέση μας

1. Θεωρούμε ότι ο χρόνος και η συχνότητα όλων των μεταφορών ζωντανών ζώων πρέπει να είναι περιορισμένη και να απαγορευθεί η μεταφορά ζώων σε μεγάλες αποστάσεις. Αυτή η πρακτική εκτός του ότι είναι χρονοβόρα και ταλαιπωρεί σε αφάνταστο βαθμό τα ζώα, θα μπορούσε τα ζώα να σφάζονται στην χώρα από την οποία προέρχονται και να μεταφέρονται σε ειδικά ψυγεία.

2. Η υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει να αναθεωρηθεί προκειμένου να περιοριστεί η μέγιστη διάρκεια του ταξιδιού και να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα των μεταφορών, καθώς η Δορυφορική πλοήγηση (GPS) θα πρέπει να εισαχθεί ως επείγον θέμα, και οι πληροφορίες που προέρχονται από τις μεταφορές θα πρέπει να αποστέλλονται σε μια κεντρική τράπεζα δεδομένων που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα κράτη μέλη για την παρακολούθηση των μετακινήσεων των ζώων.

3. Η Επιτροπή θα πρέπει να παροτρύνει τα κράτη μέλη να αυξήσουν και να ενισχύσουν καλύτερα και αποτελεσματικότερα τους ελέγχους για τη μεταφορά ζωντανών ζώων.