Για άλλη μια φορά το μαγειρείο των μεγάλων κομμάτων έβγαλε..ταχινόπιτα.

Αφού για δυο έτη αδιαφορούσαν για το ταμείο υδρογονανθράκων, αποφάσισαν μέσα σε μια νύχτα να του αλλάξουν τα φώτα για να καλύψουν τάχα υψηλού επιπέδου πολιτικού επιπέδου σκοπιμότητες. Συμφωνήσαν λοιπόν παρασκηνιακά να τροποποιήσουν τον νόμο με μια ταχυδακτυλουργική τροπολογία που να προτείνει ότι κανένα έσοδο το ταμείου θα διατίθεται για αποπληρωμή του χρέους ή για τρέχουσες δαπάνες.

Η τροπολογία αυτή ικανοποιεί το επιχείρημα ότι όλα τα έσοδα του ταμείου θα επενδύονται και δεν θα ξοδεύονται για την πληρωμή του χρέους ή κάποιων τρεχουσών αναγκών. Με αυτό το τρόπο αντιμετωπίζονται τα επιχειρήματα της Τουρκίας ότι τάχα οι Ελληνοκύπριοι ως Κυπριακή Δημοκρατία “λυμαίνονται” το φυσικό πλούτο της κυπριακής ΑΟΖ. 
Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών πιστεύουμε ότι ένα μέρος των εσόδων του ταμείου πρέπει να ενισχύει την κοινωνική πολιτική του κράτους πχ ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων, τα προγράμματα κοινωνικής στέγασης πχ ΚΟΑΓ και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πχ ταμείο ΑΠΕ.

 
Επίσης δεν πρόκειται να στηρίξουμε το κυβερνητικό νομοσχέδιο αν δεν περιλαμβάνει πρόνοιες του Νορβηγικού Ταμείου που δίνουν προτεραιότητα σε επενδύσεις και σε έργα ανάπτυξης των ΑΠΕ (πχ επέκταση ηλιακών στεγών) ενώ αποκλείουν ορισμένες επενδύσεις όπως πχ σε βιομηχανίες όπλων, χημικά εργοστάσια κλπ. 

Το παρασκήνιο έφερε στην ολομέλεια μια παράλογη πρόταση .Θεωρούμε καταλυτική την παρέμβαση που απέτρεψε την ταχυδακτυλουργική ψήφιση ενός παράφύσιν ταμείου υδρογονανθράκων.