«Έχουμε την πρόθεση να στείλουμε απευθείας προς ψήφιση την πρόταση νόμου μας αναφορικά με τη διαφάνεια, ως προς τα λεγόμενα σχέδια παροχής της κυπριακής υπηκοότητας σε επενδυτές. Μέσα από την έρευνα αποδείχτηκε ότι η Βουλή είχε παραπλανηθεί στην αρχική συζήτηση. Φαίνεται ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζουν τη διαφάνεια, ενώ ταυτόχρονα προκύπτει από τα στοιχεία ότι περισσότερο από το 1/3 των αλλοδαπών που έχουν αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα τα τελευταία δέκα χρόνια, αποτελούν την υποτιθέμενη εξαίρεση. Περίπου 3.300 άτομα έχουν λάβει τα τελευταία 10 χρόνια την κυπριακή υπηκοότητα, στο πλαίσιο των σχεδίων για προσέλκυση επενδυτών, ενώ την ίδια περίοδο δικαιούχοι με βάση τα χρόνια παραμονής στην Κύπρο, ή τη σχέση του γάμου, ήταν μόνο 5.800. Αυτό αποδεικνύει ότι η εξαίρεση, σχεδόν έγινε κανόνας. Αυτό είναι μία υπερβολή που πρέπει να περιοριστεί. Βεβαίως θέλουμε επενδυτές, αλλά θα πρέπει η υπηκοότητες να δίνονται με μεγάλη προσοχή και χωρίς υπερβολές. Διότι λόγω αυτών των υπερβολών, στοχοποιείται και η Κυπριακή Δημοκρατία.

Μαθαίνουμε ότι η κυβέρνηση προτίθεται να λάβει μέτρα. Για παράδειγμα κατήργησε το πρόγραμμα των ομαδικών πολιτογραφήσεων. Ταυτόχρονα μαθαίνουμε πως θα εφαρμοστεί ένα ακόμη μέτρο, αναφορικά με όσους δικαιούνται να εκπροσωπούν τους αλλοδαπούς και να υποβάλλουν εκ μέρους τους την άδεια για πολιτογράφηση. Αυτό διότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ασυδοσία στο συγκεκριμένο θέμα, με διάφορους σπεκουλαδόρους που στοχεύουν στο κέρδος, να λειτουργούν με αποτέλεσμα την στοχοποίηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η δική μας πρωτοβουλία έχει να κάνει με τη διαφάνεια. Επίσης μέσω του Νόμου θα φροντίσουμε ώστε η απόδοση της υπηκοότητας σε ξένους επενδυτές, να εγκρίνεται μέσω της Βουλής. Αυτό θα έδινε τη δυνατότητα η Βουλή να έχει λόγο εκτός από το ύψος και στο είδος της επένδυσης. Χρειαζόμαστε επενδύσεις στην τεχνολογία, σε καινοτόμους κλάδους, στη γεωργία -όπου οι επενδύσεις είναι ιδιαίτερα δυσεύρετες. Το σχέδιο έως σήμερα χρησιμοποιήθηκε για να ενισχυθούν τομείς που έως και σήμερα είναι υπερτροφικοί, όπως ο τομέας των υποδομών και της εξοχικής κατοικίας. Αυτή η προσέγγιση έφερε μεν λεφτά στην Κύπρο, χωρίς όμως να ενισχυθεί πραγματικά η οικονομία».