Η χθεσινή ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας με τον κατάλογο 14 μέτρων που αφορούν την καθημερινότητα των Τουρκοκυπρίων, είναι μεν μια θετική κίνηση, ωστόσο κατά την άποψή μας μπορούσαν να ανακοινωθούν και πιο ουσιαστικά μέτρα.

Υπό την μορφή που ανακοινώθηκαν, η εις βάθος αξιολόγησή τους είναι δύσκολη, καθώς δεν γνωρίζουμε το πλαίσιο, τις προϋποθέσεις και τις ασφαλιστικές δικλείδες υλοποίησης. Αν οι ανακοινώσεις ήταν πιο σαφείς, θα μπορούσαμε να συμβάλουμε μέσα από ένα διάλογο π.χ. στο Εθνικό Συμβούλιο.

Μπορεί με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε να αποφεύχθηκε η πιθανότητα διαρροής από κάποιο από τους συμμετέχοντες, επιβεβαιώθηκε όμως η «διαρροή» από το Προεδρικό, όπως έγινε και τον Αύγουστο 2023.

Μετά από άκαρπη αναμονή επίσημης ενημέρωσης, το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών υπέβαλε στις 17 Ιανουαρίου στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας λεπτομερή σχόλια για τα μέτρα, όπως αυτά είδαν το φως της δημοσιότητας στο τέλος του περασμένου Αυγούστου.

Φαίνεται πως οι εισηγήσεις μας δεν έχουν ληφθεί υπόψη από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Αυτές αναφέρονταν, ανάμεσα σε άλλα, στα εξής:

  • Να γίνει προσπάθεια για ενοποιητικές δράσεις στον αθλητισμό. Ενθάρρυνση των Τ/Κ αθλητών να συμμετέχουν σε κυπριακές ομάδες, ιδιαίτερα σε διεθνείς διοργανώσεις.
  • Ενθάρρυνση της συνεργασίας με Τουρκοκύπριους στις παροικίες.
  • Να δημιουργηθεί μια ειδική επιτροπή για τις περιοχές Natura 2000 με αιχμή Ακάμας – Καρπασία.
  • Να διαμορφωθούν συνθήκες επιστροφής των Τ/Κ σε παραδοσιακές γειτονιές και κοινότητες τους π.χ. στον Άγιο Αντώνιο Λεμεσού.
  • Σε συγκεκριμένες υποεπιτροπές, ανάμεσα σε αυτές που θα δημιουργηθούν για στήριξη του Εθνικού Συμβουλίου, να κληθούν Τ/Κ εμπειρογνώμονες.
  • Ενίσχυση δράσεων από τα κόμματα (π.χ. χρηματοδότηση λειτουργίας ιστοσελίδας στην τουρκική) και άλλους οργανισμούς που να απευθύνονται στους Τ/Κ.
  • Να τιμηθούν προσωπικότητες της Τ/Κ κοινότητας που αγωνίστηκαν για την Κυπριακή Δημοκρατία ή ήταν θύματα εξτρεμιστών.
  • Χρηματοδότηση από την Κυβέρνηση δράσεων, βραβείων, κοινών ερευνητικών “Project” που να συμμετέχουν ή να αφορούν τους Τ/Κ.

Θετικό είναι και το γεγονός ότι τα μέτρα, όπως έχουν δημοσιοποιηθεί, απευθύνονται στους Τουρκοκύπριους και δεν παρέχουν στήριξη στο κατοχικό καθεστώς.

Κάποια επιμέρους σχόλια:

Σημειώνουμε ότι, η επέκταση του καταλόγου προϊόντων στο πλαίσιο του Κανονισμού για την Πράσινη Γραμμή προσπερνά τα υπαρκτά προβλήματα των οποίων η προσπάθεια αντιμετώπισης (κυρίως θέματα ποιότητας και πιστοποίησης προέλευσης) θα βοηθούσε την ορθολογική εφαρμογή του Κανονισμού και μάλιστα με λιγότερα προβλήματα και αμφισβητήσεις.

Είναι χρήσιμη η πρόνοια για δικαίωμα απόκτησης Κάρτας Πολιτισμού Νέων που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και η ενίσχυση της στελέχωσης στα σημεία διέλευσης, για διευκόλυνση της διέλευσης μαθητών και άλλων.

Είναι θετικό να προσληφθούν λειτουργοί με γνώση της Τουρκικής γλώσσας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη Λευκωσίας.

Το μέτρο για τη διασφάλιση συνέχισης ομαλής λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στη Μια Μηλιά, σημαίνει πως η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να καλύπτει όλες τις δαπάνες, αφού το κατοχικό καθεστώς ουδόλως συμβάλλει σ’ αυτό.

Δεν είναι σαφές τι εννοείται περί περαιτέρω διευκόλυνσης στην πρόσβαση σε μουσουλμανικά μνημεία στις ελεύθερες περιοχές. Οι Τουρκοκύπριοι έχουν τέτοια πρόσβαση. Μήπως αυτό το μέτρο παραπέμπει στους εποίκους;

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών αναμένουμε να δούμε το πλήρες κείμενο των μέτρων αυτών προκειμένου να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα και να συμβάλουμε θετικά στην προσπάθεια.