Το περιστατικό αναθυμιάσεων που έστειλε 7 άτομα στο νοσοκομείο και το οποίο συνέβη χθες σε ξενοδοχείο της επαρχίας Λεμεσού, επαναφέρει το θέμα της εκπαίδευσης του προσωπικού που ασχολείται επαγγελματικά με την καθαριότητα σε οικιακούς, επαγγελματικούς, βιομηχανικούς ή άλλους χώρους ή την πιστοποίηση των συνεργείων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.

Στις 8 Ιουλίου 2008 Ο Πρόεδρος του Κινήματος κ. Γιώργος Περδίκης με κοινοβουλευτική ερώτηση του προς την τότε Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Σωτηρούλα Χαραλάμπους, η οποία απαντήθηκε 15 Σεπτεμβρίου 2008, αναφέρθηκε στα υλικά καθαρισμού τα οποία περιέχουν ιδιαίτερα ρυπογόνους χημικές ουσίες, τονίζοντας ότι πολλές από αυτές είναι επικίνδυνες για την υγεία και άλλες πρέπει να χρησιμοποιούνται με φειδώ, γιατί προκαλούν σοβαρή βιολογική και χημική ρύπανση. Στη συνέχεια ρώτησε αν υπάρχει έλεγχος για τις γνώσεις και τις ικανότητες όλων όσοι ασχολούνται με τον καθαρισμό των χώρων, αν υπάρχει διαδικασία επιμόρφωσης και ενημέρωσής τους ή αν υπάρχει σκέψη για καθιέρωση επίσημων πιστοποιητικών.

Η Υπουργός απάντησε ότι η θέσπιση πιστοποιητικού καταλληλότητας για συνεργεία καθαρισμού και η καθιέρωση επίσημων πιστοποιητικών στο προσωπικό που ασχολείται επαγγελματικά με την καθαριότητα σε οικιακούς, επαγγελματικούς, βιομηχανικούς ή άλλους χώρους, δεν ήταν εφικτή τότε.

Πάρα ταύτα, σύμφωνα με την απάντηση της Υπουργού το 2008, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προέβαινε σε διάφορες δραστηριότητες για την ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων στον τομέα της καθαριότητας, σε θέματα χρήσης χημικών ουσιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για εφαρμογή της νομοθεσίας για ασφάλεια και υγεία στην εργασία και για ανάπτυξη συνείδησης ασφάλειας μεταξύ των εργαζομένων.

Όπως προκύπτει μια δεκαετία μετά, βάσει και του χθεσινού περιστατικού, φαίνεται ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στο πολύπλευρο και ιδιαίτερα σοβαρό αυτό θέμα, το οποίο αγγίζει πρώτιστα θέματα υγείας και δημόσιας ασφάλειας. Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, επαναφέρει την εισήγηση του 2008 που αφορά την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού που ασχολείται με το γενικό καθαρισμό χώρων γραφείων, οικιών, εργοστασίων κ.ο.κ.

Επιπλέον πιστεύουμε ότι πρέπει να θεσπιστεί και πιστοποιητικό καταλληλότητας για τα συνεργεία καθαρισμού.