Η περίπτωση του ιδιωτικού φράγματος στο Χα-Ποτάμι, το οποίο για πολλά χρόνια ήταν παράνομο βρίσκεται και πάλι στη δημοσιότητα λόγω της αστυνομικής ανακοίνωσης για κίνδυνο διαρροής. 

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, υπενθυμίζει πως το ιδιωτικό αυτό φράγμα κατασκευάστηκε για τις ανάγκες παραπλήσιου γηπέδου γκόλφ, χωρίς την εξασφάλιση των αναγκαίων περιβαλλοντικών μελετών και πολεοδομικών αδειών.  Υπήρξε καταγγελία του θέματος προς την Επίτροπο Διοικήσεως  από το Κίνημα Οικολόγων, ενώ το θέμα τύγχανε σχολιασμού στις εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή από το 2006. Στις 29.12.2006 εκδόθηκε πολεοδομική άδεια, στην οποία ενσωματώθηκε όρος για εξασφάλιση, από τον αιτητή, άδειας για επέμβαση σε κυβερνητική γη. Το Υπουργικό Συμβούλιο, στις 21.5.2008 απέρριψε αίτηση της εταιρείας για παραχώρηση της υπό αναφορά άδειας, και η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, με επιστολή της ημερ. 30.1.2009, κάλεσε την εταιρεία όπως κατεδαφίσει το φράγμα μέχρι την 31.5.2009. Τελικά όμως αποφασίστηκε η έκδοση πολεοδομικής άδειας το 2012.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών διερωτόμαστε ποιος θα αναλάβει το κόστος από τις ζημιές από μια πιθανή διαρροή. Δυστυχώς οι παλιές αμαρτίες συνεχίζουν να παιδεύουν τους πολίτες, για ακόμη μια χρονιά.

Είναι ευθύνη των αρμόδιων αρχών να εφαρμόσουν τον νόμο.  Να βρεθούν ποιοι έχουν πάρει τις αποφάσεις και να αναλάβουν το κόστος.  Περιμένουμε από το γενικό ελεγκτή και τον γενικό εισαγγελέα να διεξάγουν τις έρευνες και να εφαρμόσουν την νομοθεσία.