Η εφαρμογή του συμφωνημένου πλαισίου για το Γενικού Σχεδίου Υγείας με επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι το κέρδος, προκειμένου να εξαλειφθεί η κοινωνική ανισότητα στον τομέα της υγείας, να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και ταυτόχρονα να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των δαπανών για την υγεία, αποτελεί για το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών τον βασικό άξονα στον οποίο κινείται για το θέμα της Υγείας.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών προς ενίσχυση της δημιουργίας ενός ορθολογιστικού, λειτουργικού και ανταγωνιστικού ΓΕΣΥ ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Περδίκης και αντιπροσωπεία του Κινήματος πραγματοποίησε την Παρασκευή στις 10:00 το πρωί συνάντηση με την κοινωνική συμμαχία για εφαρμογή του ΓΕΣΥ, δηλαδή την  Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων & Φίλων, τη ΣΕΚ και ΠΕΟ, ΑΣΔΥΚ, ΕΚΥΣΥ και την Κοινωνική Συμμαχία για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Η συνάντηση, διάρκειας μιας ώρας, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών στη Λευκωσία και κατά τη διάρκειά της τέθηκαν οι προβληματισμοί, οι ανησυχίες αλλά και εισηγήσεις, στο πλαίσιο ενός αμφίδρομου διαλόγου.

Μετά τη συνάντηση ο κ. Περδίκης δήλωσε: «Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών υποστηρίζουμε τις θέσεις της Κοινωνικής Συμμαχίας για εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Πρόκειται για μια απαίτηση και ένα δικαίωμα της κυπριακής κοινωνίας του οποίου η υιοθέτηση από την πολιτεία καθυστέρησε εγκληματικά. Στην υλοποίησή του δεν χωράει η παραμικρή καθυστέρηση και κανένα πισωγύρισμα. Τα χρονοδιαγράμματα πρέπει να τηρηθούν, ενώ αν υπάρχουν εισηγήσεις βελτίωσης, αυτές μπορούν να τεθούν εντός ΓΕΣΥ, με στόχο να παρασχεθεί στον λαό ποιοτική, οργανωμένη και αποτελεσματική δημόσια υγεία».