Οι αποφάσεις για  φυλάκιση προσώπων λόγω παράλειψης πληρωμής των διατροφών λόγω διαζυγίου ή οφειλών στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων δεν μπορούν να εξοφληθούν  σε καμιά περίπτωση  με τον εγκλεισμό στη φυλακή. Όσο ένα άτομο είναι στη φυλακή δεν μπορεί να εξοφληθεί τις οφειλές του αφού δεν εργάζεται και δεν έχει κανένα εισόδημα. 

Η πληροφόρηση αναφέρει ότι τουλάχιστον έντεκα συμπολίτες μας είναι έγκλειστοι στις φυλακές και βεβαίως αποτελεί εύλογο ερώτημα κάθε αντικειμενικού και καλά πληροφορημένου παρατηρητή, πως θα μπορέσουν να αποφυλακιστούν. Οι οφειλές τους στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε διατροφές από τη χρονική στιγμή που φυλακίζεται ο οφειλέτης, ο οποίος δεν μπορεί να εργαστεί όντας φυλακισμένος, απλά αυξάνονται.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, καυτηριάζουμε το γεγονός και σημειώνει ότι ίσως ο μεγαλύτερος οφειλέτης του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι το ίδιο το κράτος με οφειλές 7,5 δις. Προτείνουμε την άμεση επαναφορά του σχεδίου ληξιπρόθεσμων οφειλών, προκειμένου να επέλθει ισορροπία αλλά και παροχή ευκαιριών επανένταξης των οφειλετών στην αγορά.