Με αφορμή την καταγγελία της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ. Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου στον Γενικό Εισαγγελέα κατά του Γενικού Ελεγκτή κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη ότι δεν εφοδίασε το γραφείο της με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ως είχε εκ του Νόμου υποχρέωση, ώστε προχωρήσει να σε διερεύνηση συγκεκριμένης υπόθεσης το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών επανέρχεται για το θέμα της προστασίας του πληροφοριοδότη για υποθέσεις διαφθοράς και διαπλοκής.

Οι θεσμοί οφείλουν να στηρίζουν με κάθε τρόπο τον πληροφοριοδότη και όχι να υπάρχει προσπάθεια αποκάλυψης των στοιχείων του. Σε όλες τις χώρες και πρόσφατα με Ευρωπαϊκή Οδηγίας προστατεύεται ο πληροφοριοδότης για θέματα διαπλοκών, διαφθοράς και εγκλημάτων (whistleblower). Θυμίζουμε ότι στη Βουλή εκκρεμεί νομοθεσία που σχετίζεται με την προστασία των προσώπων που δίνουν πληροφορίες. Δυστυχώς, η εκκρεμότητα στο νομοσχέδιο και η πιθανότητα να εκληφθεί από την κοινή γνώμη ότι όποιος δίνει πληροφορίες για σκάνδαλα ενδέχεται να κυνηγηθεί από οιανδήποτε άλλη αρχή, αποτελούν αποτρεπτικούς παράγοντες λήψης πληροφοριών και αντικίνητρο σε ενδεχόμενους πληροφοριοδότες.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρεί ότι η εκκρεμούσα νομοθεσία χρήζει επίσπευσης. Καλούμε τους θεσμούς τους κράτους να προχωρήσουν αυτεπάγγελτα στην τήρηση αυτής της στάσης που προστατεύει όσους δίνουν πληροφορίες για εξιχνίαση εγκλημάτων διαφθοράς και διαπλοκής, αλλά ταυτόχρονα βοηθούν και το κράτος να προβαίνουν σε έρευνες κατά της διαφθοράς.