*Γραπτή δήλωση του Προέδρου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

Η ενεργειακή φτώχεια, σύμφωνα με έναν νεότερο ορισμό από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (γνωμοδότηση TEN/420)11), ορίζεται ως η δυσκολία ή αδυναμία ενός νοικοκυριού να εξασφαλίσει επαρκή θέρμανση στην κατοικία του και να έχει πρόσβαση σε άλλες βασικές υπηρεσίες ενέργειας σε λογική τιμή. Δυστυχώς αποτελεί ένα πρόβλημα που έχει άμεσο αντίκτυπο στην υγειά και ποιότητα ζωής των κατοίκων της Κύπρου και του πλανήτη μας. Οι συνεχώς αυξανόμενες τιμές του ηλεκτρικού και των καυσίμων, τα χαμηλά εισοδήματα των πολιτών αλλά και οι κατοικίες με κακή μόνωση οδηγούν με σταθερό ρυθμό σε μεγαλύτερους αριθμούς ενεργειακής φτώχειας.

Μέσα από έρευνα που προκύπτει από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ενεργειακής Φτώχειας, διαφαίνεται ότι το 2018 το 21,9% των πολιτών που διαμένουν στην Κύπρο δεν είχαν την δυνατότητα να διατηρήσουν το σπίτι τους επαρκώς θερμό για το χειμώνα, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος για την ΕΕ ήταν 7,3%.

Επιπρόσθετα, το 12,2% του πληθυσμού της Κύπρου αδυνατούσε να πληρώσει τους λογαριασμούς ενέργειας έγκαιρα. Το αντίστοιχο ποσοστό για την ΕΕ ήταν 6,6%. Τα πιο πάνω είναι στοιχεία πριν την πανδημία του κορωνοϊού. Τώρα, με την πανδημία του κορωνοϊού και τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες να έχουν δυσχεραίνει, περισσότερος κόσμος έχει πληγεί και υποφέρει από την ενεργειακή φτώχια.

Το κράτος πρέπει να αναπτύξει άμεσα στρατηγικές και να εφαρμόσει δράσεις σε τέσσερις βασικούς άξονες:

  • αλλαγές σε πολιτικές που θα οδηγήσουν σε μείωση των εξόδων των νοικοκυριών
  • ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού για σωστή ενεργειακή συμπεριφορά των ενοίκων
  • αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων μέσω προγραμμάτων χρηματοδότησης και βοηθημάτων σε οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων
  • αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο κόσμος υποφέρει και δεν υπάρχουν άλλα περιθώριά καθυστέρησης πρέπει να δράσουμε τώρα, για το καλό του κόσμου μας.