Τις τελευταίες μέρες καταγράφονται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά και δραματικές αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, επιδεινώνοντας το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας στο νησί. Η δυσκολία και ή αδυναμία ενός νοικοκυριού να εξασφαλίσει επαρκή θέρμανση στην κατοικία του και να έχει πρόσβαση σε άλλες βασικές υπηρεσίες ενέργειας σε λογική τιμή, αποτελεί ένα πρόβλημα που έχει άμεσο αντίκτυπο στην υγειά και ποιότητα ζωής μεγάλου ποσοστού του πληθυσμού της Κύπρου.

Οι συνεχώς αυξανόμενες τιμές του ηλεκτρικού και των καυσίμων, τα χαμηλά εισοδήματα των πολιτών αλλά και οι κατοικίες με κακή μόνωση οδηγούν με σταθερό ρυθμό σε αύξηση των ποσοστών αυτών.

Το κράτος πρέπει να αναπτύξει άμεσα στρατηγικές και να εφαρμόσει δράσεις σε τέσσερις βασικούς άξονες:

  • Αλλαγές σε πολιτικές που θα οδηγήσουν σε μείωση των εξόδων των νοικοκυριών
  • Ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού για σωστή ενεργειακή συμπεριφορά των ενοίκων
  • Αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων μέσω προγραμμάτων χρηματοδότησης και βοηθημάτων σε οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων
  • Αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο κόσμος υποφέρει και δεν υπάρχουν άλλα περιθώριά καθυστέρησης πρέπει να δράσουμε τώρα, για το καλό του κόσμου μας.

Επισημαίνουμε ακόμη ότι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μέσω των ορθά θερμομονωμένων κατοικιών θα συμβάλει στην πράσινη ανάπτυξη και θα μειώσει την εξάρτηση μας από το εισαγόμενο πετρέλαιο.