Μετά την αποτυχημένη προσπάθεια να πειστεί ο Δήμος Αθηένου, να αποδεχτεί τη δημιουργία φάρμας κροκοδείλων στην κτηνοτροφική περιοχή εντός των δημοτικών ορίων του, η εταιρεία Crocopark επανέρχεται στην περιοχή της Κοινότητας Ψεματισμένου με νέα πρόταση.

Σύμφωνα με τη νέα πρόταση, στο πάρκο θα φιλοξενούνται εκατό ώριμοι κροκόδειλοι. Μετά την πρόσφατη ανάληψη της διεύθυνσης της εταιρεία από υψηλόβαθμο κομματικό στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος, αυξάνεται ο προβληματισμός για πιθανή έγκριση του σχεδιασμού της εταιρείας.

Καλούμε τους ευαίσθητους πολίτες της περιοχής, αλλά και ολόκληρης της Κύπρου να επαγρυπνούν. Τέτοιες κινήσεις, δε μπορούν να θεωρούνται «επενδύσεις» στη χώρα μας. Άλλωστε αρκούν οι εγχώριοι «κροκόδειλοι» και τα άλλα αιμοβόρα θηρία.

Καλούμε τους αρμόδιους να απορρίψουν πάραυτα το αίτημα της εταιρείας.