Δηλώσεις Προέδρου Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Γιώργου Περδίκη

 

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών είναι ίσως το μοναδικό εκ των πράσινων και οικολόγων κομμάτων της Ευρώπης το οποίο στηρίζει πρόγραμμα εξόρυξης υδρογονανθράκων της χωράς του.

Πέραν από τους γνωστούς Εθνικούς λόγους, υπάρχουν και οικολογικοί λόγοι που μας έχουν υπαγορεύσει αυτή την θέση. Με το φυσικό αέριο θα απελευθερωθούμε το συντομότερο από τα εξαιρετικά ρυπογόνα καύσιμα του μαζούτ και του πετρελαίου. Αυτή είναι η ελπίδα μας. 

Γι’ αυτούς τους λόγους θεωρούμε ότι έχει τεράστια σημασία σημαντικό ποσοστό του ταμείου υδρογονανθράκων να επενδυθεί το συντομότερο σε γρήγορη ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στην κοινωνική στέγαση, στις κοινωνικές παροχές, στο ΓΕΣΥ  και στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων.

Η Κύπρος δεν είναι Νορβηγία για να αποστερήσει τις σημερινές γενιές τα βασικά στο όνομα του μέλλοντος. Σύμφωνα μάλιστα με το νορβηγικό μοντέλο ένα σημαντικό ποσοστό των εσόδων διατίθενται για υποδομές ανάπτυξης (4-10 %). Στο κυβερνητικό νομοσχέδιο αυτό το ποσοστό έχει καθοριστεί στο 1%. 

Με την τροπολογία του ΔΗΣΥ που ψήφισαν η πλειοψηφία των κομμάτων αυτό το ποσοστό ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ. 

Αν το ταμείο υδρογονανθράκων δεν δίνει προτεραιότητα στα πιο πάνω, δεν υπάρχει κανένας πραγματικά λόγος να δημιουργηθεί κι αυτοί που επιμένουν για το αντίθετο απλά θέλουν να εξυπηρετήσουν πρόσκαιρα επικοινωνιακές ανάγκες, που έχουν να κάνουν με τις παράλογες απαιτήσεις των Τούρκων για συνδιαχείριση των φυσικών πόρων της κυπριακής ΑΟΖ. 

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών δεν συναινούμε στη δημιουργία ενός ταμείου που θα παραβιάζει τις αρχές μας, στηριζόμενοι στην πάγια θέση μας ότι οι υδρογονάνθρακες και η αξιοποίηση τους μπορεί να γίνει μόνο με παράλληλη εξυπηρέτηση της κοινωνικής συνοχής, της στήριξης της κοινωνικής πολιτικής αλλά και την περιβαλλοντικής ανάπτυξης στα θέματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.