Η Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, ζητά όπως διερευνηθούν άμεσα οι καταγγελίες των Δημοτικών Συμβούλων κ. Μιχάλη Χατζημιτσή, και κ. Βάσου Δημητρίου.

Οι καταγγελίες αφορούν την μετατροπή της άδειας υποστατικού από Υπεραγορά σε Πολυκατάστημα.

Η Πολεοδομική άδεια αναφέρεται σε Υπεραγορά. Η εταιρεία που χρησιμοποιεί το υποστατικό ζήτησε από τον Δήμο Πάφου όπως η άδεια τροποποιηθεί από Υπεραγορά σε Πολυκατάστημα. Το Δημοτικό Συμβούλιο, ως αρμόδιος φορέας απέρριψε την πιο πάνω αίτηση ομόφωνα, εξαιρουμένης της ψήφου ενός μέλους του.

Μετά την απόρριψη, η εταιρεία δια μαγείας, θυμήθηκε ότι κατείχε άδεια που αναφέρεται σε Πολυκατάστημα.

Ασφαλώς αυτές οι παλινωδίες δημιουργούν σειρά ερωτημάτων, με βασικότερη όλων, το πώς είναι δυνατό η εταιρεία να κατέχει εκ των προτέρων οικοδομική άδεια πολυκαταστήματος και παρά ταύτα να αιτείται μετατροπή της υπάρχουσας άδειας που προνοούσε λειτουργεία υπεραγοράς.

Ελπίζουμε ο Δήμος Πάφου να ζητήσει την διερεύνηση σε βάθος αυτής της περίεργης υπόθεσης. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι η πιο πάνω υπεραγορά έτυχε ευνοϊκής μεταχείρισης από προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο σε μια σειρά από πολεοδομικές παρανομίες.

Τότε δυστυχώς, παρά τις αντιδράσεις κατοίκων, κινημάτων πολιτών και του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Πάφου, η εταιρεία έτυχε εξαιρετικά ευνοϊκής μεταχείρισης.

Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου