Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, κ. Γιώργος Περδίκης ζητά εκ νέου τη διακοπή της υλοποίησης των αποφάσεων που προνοούν το κλείσιμο 90 καταστημάτων του Συνεργατισμού.

Με αφορμή την επιστολή -με ανάλογο αίτημα- της Κοινότητα Προδρόμου, ο κ. Περδίκης επισημαίνει πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως επικεφαλής της κυβέρνησης, είναι εκείνος που έχει την αρμοδιότητα σταματήσει το κλείσιμο καταστημάτων του Συνεργατισμού σε περιοχές χωρίς εύκολη πρόσβαση, δεδομένου μάλιστα ότι το Ίδρυμα βρίσκεται κατά 99% υπό δημόσια ιδιοκτησία.

Υπενθυμίζουμε πως σταθερό αίτημα του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, είναι να παραμείνουν σε λειτουργία τα  μικρά καταστήματα του Συνεργατισμού. Αυτά, σε κρίσιμες περιόδους για τον τόπο, λειτούργησαν ως αναπτυξιακός μοχλός, ενώ μέχρι και σήμερα, συντελούν σε ζωτικής σημασίας λειτουργίες των κοινοτήτων.

Δεν είναι δυνατό αντί να στηρίζονται οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, ώστε να μην εγκαταλείψουν τον τόπο τους, να τους αναγκάζει η κυβέρνηση να μετακινούνται χιλιόμετρα για μια απλή τραπεζική συναλλαγή. Τέτοιες πολίτικες αποφάσεις οδηγούν σε περαιτέρω αποψίλωση της υπαίθρου.