Οι ενδεχόμενες περαιτέρω αποζημιώσεις και απαιτήσεις που θα καλεστεί ο φορολογούμενος να πληρώσει!

Ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, αυτεπάγγελτα κατέθεσε σήμερα 29/9/2022 ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου γραπτή πρόταση για εξέταση της ενδεχόμενης επέκτασης του συμβολαίου διαχείρισης των αεροδρομίων από την εταιρεία Hermes και οι πιθανές απαιτήσεις ή/και αποζημιώσεις που προκύπτουν.

Η εκ πρώτης όψεως παράνομη υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και εταιρείας PWC, χωρίς την προαπαιτούμενη αποδέσμευση του ανάλογου κονδυλίου, πιθανόν να οδηγήσει σε  περαιτέρω απαιτήσεις και αποζημιώσεις σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της συμφωνίας αυτής.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα το οποίο αναδεικνύεται στην επιφάνεια και ευελπιστούμε πως θα διεκδικήσουν μαζί μας και άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης την άμεση εξέταση του θέματος αυτού.

Ο βουλευτής κ. Σταύρος Παπαδούρης δήλωσε μεταξύ άλλων : «Με την συζήτηση του θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών και στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου  προς τις ενέργειες της Εκτελεστικής Εξουσίας, θα έχουμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε τόσο το περιεχόμενο των συμφωνιών, εάν τηρήθηκαν οι πρόνοιες των συμβολαίων και πόσο κόστος επιπλέον θα πληρώσει ο φορολογούμενος πολίτης για τις συμβάσεις αυτές».