Χαιρετίζουμε την καθιέρωση κατώτατων μισθών στη ξενοδοχειακή βιομηχανία για 19 επαγγελματικές κατηγορίες στον κλάδο. Το διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, που προβλέπει ελάχιστους μηνιαίους και ελάχιστους ωριαίους μισθούς, μας βρίσκει σύμφωνους, ενώ παράλληλα ευελπιστούμε να εφαρμοστεί σε όλα τα επαγγέλματα.

Το περί Κατώτατων Μισθών στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία Διάταγμα του 2020 τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020 και οι μισθοί περιλαμβάνουν πέραν του βασικού μισθού, την ΑΤΑ και το δικαίωμα υπηρεσίας.

Υπενθυμίζουμε πως ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καταθέσαμε πρόταση νόμου από τις 18 Μαΐου 2018 για καθιέρωση του εθνικού κατώτατου μισθού. Η καθυστέρηση ωστόσο που παρατηρείται είναι επιεικώς αδικαιολόγητη.

Χρειάζεται πλήρης εφαρμογή του μέτρου σε όλα τα επαγγέλματα όπου δεν θα επιτρέπει σε εργοδότη να πληρώνει αυθαίρετα και όσα θέλει τους υπαλλήλους του. Η εξέλιξη αυτή θα τερματίσει τη σημερινή εκμετάλλευση που υφίστανται πολλοί εργαζόμενοι διαφόρων επαγγελμάτων, οι μισθοί των οποίων σε κάποιες περιπτώσεις είναι εξευτελιστικά χαμηλοί, ιδιαίτερα όσοι εργάζονται σε ωριαία βάση.

Ο καθορισμός του ύψους του εθνικού κατωτάτου μισθού καθώς και των αναγκαίων ασφαλιστικών δικλείδων πρέπει να γίνει μετά από κοινωνικό διάλογο και διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (εργοδότες, εργαζόμενοι, Κυβέρνηση).

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, ως πρωτεργάτης στην προσπάθεια κατοχύρωσης κατώτατου μισθού, εντείνει τις προσπάθειες προκειμένου η πρακτική εφαρμογή των εξαγγελιών να μετουσιωθεί σε πράξη, χωρίς εκπτώσεις και παραθυράκια.

Ευθύνες έχει και η Βουλή, ενώπιον της οποίας εκκρεμεί η πρόταση νόμου των Οικολόγων. Έχει υποχρέωση η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας να προωθήσει την ψήφιση της πρότασης νόμου του Κινήματος Οικολόγων για επί της αρχής υιοθέτησης του θεσμού του εθνικού κατώτατου μισθού.