Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, χαιρετίζουμε τη σημερινή ανακοίνωση της ΑΗΚ περί παραλαβής 6 ηλεκτρικών οχημάτων. Ελπίζουμε η κίνηση αυτή να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση τόσο από τις δομές του κράτους, όσο και από τους πολίτες. Βέβαια για τους πολίτες απαιτείται να δοθούν ισχυρά κίνητρα από το κράτος. Δυστυχώς η κυβέρνηση επί του παρόντος, φαίνεται να αρκείται σε ευχολόγια.

Εκφράζουμε επιπλέον την ελπίδα μας το δημόσιο να προχωρήσει σε σημαντική επέκταση του δικτύου φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων, ώστε κάθε ιδιοκτήτης να έχει εύκολη πρόσβαση, σε εύλογη απόσταση.

Ταυτόχρονα, υπενθυμίζουμε ότι έχουμε επισημάνει την ανάγκη τα νέα οχήματα που προμηθεύεται η ευρύτερη διοίκηση να είναι ηλεκτροκινούμενα. Να φέρουν δηλαδή την τεχνολογία που διαδίδεται ραγδαία σε όλον το κόσμο και στην οποία δυστυχώς, ακόμα υστερούμε σημαντικά.

Σε ανάλογη κατεύθυνση είναι και η πρόταση μας ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών για εφαρμογή ενός προγράμματος απόσυρσης παλιών οχημάτων, μέσα από το οποίο έχουμε την άποψη, ότι πρέπει να δίνονται κίνητρα για την αγορά νέων, μη ρυπογόνων (και) ηλεκτρικών αυτοκινήτων.