Φαίνεται ότι στην Κυβέρνηση ξεχνούν ότι το αποθεματικό των Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποτελεί περιουσία των εργαζομένων.

Το οικονομικό επιτελείο θεωρεί ότι αποτελεί δική του προίκα και το διαχειρίζεται όπως αυτό θέλει.

Το αποτέλεσμα είναι, όπως αναφέρει η εφημερίδα “Φιλελεύθερος”, τα 7 δισεκατομμύρια αποθεματικό του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) να μην αποδίδει τίποτα στο ταμείο. Είναι «κατατεθειμένο» στο κράτος μέσω του Γενικού Λογιστηρίου με μηδενικό επιτόκιο, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Ταμείου προς τη Βουλή.

Το Κίνημα Οικολόγων- Συνεργασία Πολιτών έχει καταθέσει πρόταση νόμου για τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016, έτσι ώστε να δημιουργηθεί Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το συμβούλιο θα απαρτίζεται από δεκαεννέα μέλη, όπου θα εκπροσωπούνται διάφοροι φορείς της κοινωνίας και θα είναι αρμόδιο να λαμβάνει αποφάσεις αναφορικά με τη διαχείριση του ενεργητικού και του αποθεματικού του Ταμείου, με σκοπό την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς του, ώστε να εκπληρώνει τον κοινωνικό του ρόλο.

Θα πρέπει να γνωρίζει ο υπουργός Οικονομικών ότι υπάρχουν ευθύνες για τη μη αξιοποίηση του αποθεματικού των Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα αναζητηθούν.