Άρθηκε το αδιέξοδο, που επήλθε μετά την αφαίρεση του δικαιώματος της υπουργού Εργασίας για έκδοση διαταγμάτων για το θέμα των ωραρίων των καταστημάτων, κατόπιν νόμου που ψήφισε η Βουλή και στη συνέχεια κρίθηκε αντισυνταγματικός, με την υπερψήφιση του περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

Η προτεινόμενη ρύθμιση – που εντέλει εγκρίθηκε – κρίθηκε αναγκαία μετά από απόφαση της ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, όπου κρίθηκε πως η ρύθμιση του ωραρίου των καταστημάτων και ο καθορισμός των ορίων των τουριστικών ζωνών εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκφράζουμε την ευαρέσκειά μας για την υπερψήφιση του νόμου, όχι μόνο γιατί ήμασταν εκ των εισηγητών του, αλλά επειδή διορθώνεται μια στρέβλωση. Τονίζουμε πως το θέμα των ωραρίων δεν είναι θέμα ευαισθησίας της υπουργού Εργασίας – όπως η ίδια ανέφερε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας – αλλά πολιτικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.