Δηλώσεις βουλευτή Λευκωσίας, κ. Γιώργου Περδίκη, Προέδρου Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, μακριά από λαϊκισμούς και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων, έχει ταχθεί διαχρονικά ενάντια στην πολιτική και την ανάπτυξη της μεμονωμένης κατοικίας.

Είναι μια πολιτική που έχει καταστρέψει οικονομικά και οικολογικά την ύπαιθρο, παρόλο που κάποιοι βέβαια ευνοήθηκαν, αποτελεί κλασική περίπτωση όπου το προσωπικό συμφέρον αντιστρατεύεται του δημοσίου συμφέροντος.

Όμως, παρά το γεγονός ότι υποστηρίζουμε τη θέση της κυβέρνησης για περιορισμό της μεμονωμένης κατοικίας, δεν μπορούμε να μην υπογραμμίσουμε ότι για να μπορέσει να πείσει η κυβέρνηση ότι οι προθέσεις της είναι αγαθές, θα πρέπει να εφαρμόσει παράλληλα μέτρα όπως η ανάπτυξη κατάλληλων πολεοδομικών ζωνών στην ύπαιθρο, η δημιουργία τοπικών σχεδίων, η χρηματοδότηση του οργανισμού ανάπτυξης γης για ανέγερση οικισμών στην ύπαιθρο, η προώθηση του αστικού αναδασμού, η κατάργηση των σκανδαλωδών παραχωρήσεων σε επιχειρηματίες για τη δημιουργία τουριστικών οικισμών όπως τα γήπεδα γκολφ ή η περίπτωση της ανάπτυξης του πρώην προέδρου στην περιοχή της Πέγειας, του κ. Βασιλείου- και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, όπου σκανδαλωδώς ευνοούνται ορισμένοι εις βάρος του συνόλου, εις βάρος της πλειοψηφίας

Δικαιολογημένα λοιπόν η πλειοψηφία διαμαρτύρεται γιατί βλέπει τα χωράφια της να χάνουν αξία μέσα από την ορθολογιστική απόφαση να παραμείνουν χωράφια πριν μετατραπεί η Κύπρος σε ένα τεράστιο οικόπεδο προς πώληση και αξιοποίηση.

Από περιβαλλοντική άποψη, τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί είναι συνταρακτικά, η Κύπρος είναι πρωταθλήτρια στη στεγανοποίηση της γης, γεγονός που επηρεάζει την ανάπτυξη των υπογείων υδατίνων πόρων, γιατί το νερό αντί να απορροφάται από τη γη και να αποτελεί υδατικό απόθεμα, ρέει προς τη θάλασσα, δεν έχει απορροφητικότητα από την κυπριακή γη λόγω του υψηλού ποσοστού ανέγερσης οικοδομών και ανάπτυξης του οδικού δικτύου.

Τα στοιχεία που κατέθεσε ο υπουργός είναι όντως συνταρακτικά, γι’ αυτό και από περιβαλλοντικής, οικονομικής και οικολογικής πλευράς, δεν μπορούμε παρά να υποστηρίξουμε την πολιτική για τον περιορισμό της μεμονωμένης κατοικίας.