Το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών θεωρεί ότι η χθεσινή παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Χάσικου κατά του εποπτικού ρόλου του Γενικού Ελεγκτή, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου είναι απαράδεκτη, αφού υποσκάπτει τη δουλειά που πολύ σωστά διεξάγει ο Γενικός Ελεγκτής.

Επιπρόσθετα καταδικάζουμε την προσπάθεια καλλιέργειας ευθυνοφοβισμού στους δημοσίους υπαλλήλους από τον Υπουργό Εσωτερικών. Αντίθετα θεωρούμε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και όλη η κοινωνία, πρέπει να επιδιώκουν περισσότερο έλεγχο και λιγότερη ανοχή.

Όσον αφορά τη συμφωνία για τη μονάδα εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου, το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών θεωρεί ότι επιβαλλόταν η επαναδιαπραγμάτευση με τον εργολάβο, κάτι που εμείς είχαμε ζητήσει πρώτοι. Κατά την άποψη μας η προηγούμενη συμφωνία ήταν σκανδαλώδης. Συμφωνούμε όμως με το Γενικό Ελεγκτή ότι και στην παρούσα συμφωνία προκύπτει θέμα γιατί ναι μεν μειώθηκαν οι τιμές αλλά παραμένουν εξαιρετικά ψηλές, γεγονός που λειτουργεί υπέρ του εργολάβου εάν ληφθεί υπόψη και η αμφίβολη νομιμότητα επέκτασης του χρόνου του συμβολαίου.

Η επέκταση του συμβολαίου σε επτά χρόνια είναι προβληματική και πολύ σωστά ο Γενικός Ελεγκτής πρότεινε να αποταθεί η Κυπριακή Δημοκρατία στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να αποφευχθούν νομικές επιπλοκές.

Να θυμίσουμε στον Υπουργό Εσωτερικών ότι το όποιο πρόστιμο το οποίο ίσως επιβληθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία λόγο λανθασμένων χειρισμών θα το πληρώσει ο Κύπριος φορολογούμενος ο οποίος ήδη πληρώνει πολλές άλλες λανθασμένες αποφάσεις.