Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Κύπρο γίνεται χειρότερο μέρα με την ημέρα, ειδικά στην Λευκωσία και στην Λεμεσό. Οι ουρές των αυτοκινήτων συνεχώς μεγαλώνουν και ταυτόχρονα αυξάνεται η ταλαιπωρία και το άγχος των οδηγών, η απώλεια παραγωγικού χρόνου και το κόστος των καυσίμων. Αιτία είναι η διαχρονική αμέλεια του κυπριακού κράτους να δημιουργήσει ένα αξιόπιστο σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών και να προωθήσει εναλλακτικές βιώσιμες λύσεις όπως είναι η ποδηλασία και το περπάτημα. Έτσι ο κόσμος αναγκάζεται να χρησιμοποιεί το ιδιωτικό αυτοκίνητο σαν την μόνη λύση και καταλήξαμε να έχουμε ένα εξαιρετικά μεγάλο αριθμό αυτοκινήτων σε σύγκριση με τον πληθυσμό μας μαζί με όλα τα συναφή κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά προβλήματα.

Ο Αναπληρωτής Επαρχιακός Γραμματέας Λεμεσού κ. Γιάννης Κακουλλής ανέφερε πως, «Για επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος και συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για μείωση των ρύπων, εκπονήθηκαν με ευρωπαϊκά κονδύλια Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την Λευκωσία, την Λεμεσό και την Λάρνακα, τα οποία ξεκάθαρα προτείνουν προώθηση των βιώσιμων μεταφορών με ταυτόχρονη μείωση των ρυπογόνων αυτοκινήτων. Όμως η αμέλεια του κράτους συνεχίζεται. Αντί να προωθήσει τις βιώσιμες μεταφορές, εξακολουθεί να σχεδιάζει και να κατασκευάζει δρόμους για τα αυτοκίνητα, τα οποία αποδεδειγμένα δεν θα λύσουν το κυκλοφοριακό πρόβλημα αλλά αντίθετα θα το επιδεινώσουν.

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα:

  • Το ΣΒΑΚ Λεμεσού ολοκληρώθηκε το 2019 αλλά ελάχιστα έχουν γίνει για εφαρμογή του.
  • Το ΣΒΑΚ Λευκωσίας παρέμεινε στο συρτάρι για 11 ολόκληρα χρόνια και τώρα επικαιροποιείται, χωρίς σημαντικό ποσοστό εφαρμογής του αρχικού σχεδίου.
  • Οι έξυπνες στάσεις των λεωφορείων εξαγγέλθηκαν το 2009 αλλά ακόμα να εγκατασταθούν.
  • Το σύστημα των λεωφορείων απέχει κατά πολύ από ένα σύγχρονο αξιόπιστο σύστημα που να εξυπηρετεί τους πολίτες.
  • Η μονάδα Βιώσιμων Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων παραμένει σοβαρά υποστελεχωμένη.
  • Δεν έχει γίνει καμιά εκστρατεία ενημέρωσης και προβολής των βιώσιμων μεταφορών στο κοινό όπως προνοείται στα σχέδια.

Είναι φανερό ότι με τις πολιτικές και τους ρυθμούς που κινείται το κράτος ούτε το κυκλοφοριακό πρόβλημα θα λυθεί ούτε θα μειωθούν οι θερμοκηπιακοί ρύποι κατά 55% μέχρι το 2030 που είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Το Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το θέμα αυτό και καλεί το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων όπως αναλάβει τον ηγετικό του ρόλο και όπως λάβει άμεσα και δραστικά μέτρα για μείωση των αυτοκινήτων και στροφή προς τις βιώσιμες μεταφορές, με υλοποίηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που έχουν εκπονηθεί.