Η Παγκόσμια ημέρα κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής μας υπενθυμίζει ότι η διαφθορά στην Κύπρο ζει και βασιλεύει και η Κυβέρνηση δεν προχώρησε σε αποτελεσματικά μέτρα για να καταπολεμήσει το φαινόμενο.

Από την πολιτική με τα «χρυσά διαβατήρια» μέχρι την υπόθεση με το κατασκοπευτικό βαν – την πολιτική για το περιβάλλον και τον Ακάμα, είναι εμφανές πως η κρατική μηχανή «μπάζει» από παντού.

Μπορεί να είναι ένα σημαντικό βήμα η σύσταση της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς όμως δεν μπορούμε να μιλούμε για αποτελεσματική Αρχή κατά της Διαφθοράς, όταν η δίωξη των περιστατικών δεν θα γίνεται από την ίδια την Αρχή. Παράλληλα είναι πραγματικά άξιον απορίας πως μπορεί η Αρχή κατά της Διαφθοράς να λειτουργήσει σωστά και να επιτελέσει αξιοκρατικά το έργο της, όταν η αμεροληψία και το ηθικό προβάδισμα των ίδιων των μελών της αμφισβητούνται.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, έχουμε θέσει ως βασικό στόχο μας την πάταξη της διαφθοράς και διαπλοκής σε όλες τις εκφάνσεις τους, αφού αποτελούν τον κύριο κίνδυνο κατά της αειφόρου ανάπτυξης της κοινωνίας μας και σοβαρότατο εμπόδιο στην διατήρηση του φυσικού μας περιβάλλοντος και την καταπολέμηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Για να έχουμε άμεσα αποτελέσματα, θα πρέπει η Πολιτεία να διασφαλίσει την ανεξαρτησία των θεσμών, την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και της δημόσιας λογοδοσίας, τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της σαφήνειας της νομοθεσίας, την ενθάρρυνση της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των συναλλαγών για περιορισμό της προσωπικής επαφής, καθώς και την εντατικοποίηση των ελέγχων συμμόρφωσης.