Οι ρυθμοί με τους οποίους η πολιτεία επιλέγει να πορευθεί σε σχέση με τη δημιουργία του Γενικού Σχεδίου Υγείας, θέτουν εν αμφιβόλω τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί προκειμένου να υπάρξει υλοποίησή του.

Η Κύπρος σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλά και σοβαρά προβλήματα στον τομέα της υγείας. Είναι δύσκολο και το ξέρουμε, με τα σημερινά δεδομένα όπου υπάρχουν σοβαρές ανεπάρκειες, να προχωρήσουμε σε ένα Γενικό Σχέδιο Υγείας το οποίο θα βασίζεται σε γερούς και στέρεους πυλώνες. Όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν χωρούν πισωγυρίσματα, ούτε καθυστερήσεις. Τα προβλήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν κι αυτό είναι ευθύνη της κυβέρνησης.

Κανένας όμως δεν μπορεί να φέρνει ως πρόσχημα τα υπαρκτά προβλήματα για να εξυπηρετήσει αλλότρια συμφέροντα και κυρίως ως εμπόδιο ή τροχοπέδη για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών δεν εντοπίζει όμως πολλές κινήσεις από μέρους της Κυβέρνησης οι οποίες να έχουν στόχο προς την κατεύθυνση της τοποθέτησης των θεμελίων για την δημιουργία του ΓΕΣΥ.

Δυστυχώς το μόνο θέμα στο οποίο βλέπουμε να υπάρχει αναβρασμός και σκόπιμα συντηρείται, είναι οι αντιδράσεις των γιατρών. Μετά τις αποφάσεις για κλιμάκωση της στάσης τους και εφόσον ανέστειλαν κάθε διάλογο με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και θα συναντηθούν με τον υπουργό Υγείας, καλούμε τις δύο πλευρές να ρίξουν τους τόνους.

Επαναλαμβάνουμε ότι το θέμα των αμοιβών των γιατρών, ως επίσης και των υπόλοιπων εργαζομένων στον τομέα της υγείας, είναι μεν σημαντικό, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να αποτελεί αφετηρία προς την υλοποίηση ενός Σχεδίου Υγείας.

Ταυτόχρονα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι είναι με κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού που θα υλοποιηθεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα τα κρατικά νοσηλευτήρια.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καλεί την Κυβέρνηση να ενασχοληθεί με τις σημαντικότερες πτυχές και προβλήματα της σημερινής κατάστασης στα κρατικά νοσηλευτήρια.