Ενημερωθήκαμε από επιστολή που κοινοποιήθηκε στα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, για την απόφαση της Αστυνομίας Κύπρου να αλλάξει την πρακτική της αναγνωριστικής παράταξης.

Μέχρι πρόσφατα το θύμα εκτίθετο σε οπτική επαφή με τους υποψήφιους θύτες, κατά τη διάρκεια της αναγνωριστικής παράταξης. Ακόμα χειρότερα, μέσα από συζήτηση που εξελίχθηκε στην προαναφερθείσα Κοινοβουλευτική Επιτροπή, διαφάνηκε ότι υπήρχαν περιπτώσεις που η αστυνομία ακολουθούσε την πρακτική του αναγνωριστικού αγγίγματος και αυτό γινόταν σε περιπτώσεις καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση. Τα όσα ακούστηκαν στην εν λόγω συζήτηση ήταν ανατριχιαστικά απαράδεκτα.

Χαιρετίζουμε την –έστω και τώρα– απόφαση της Αστυνομίας Κύπρου για αλλαγή στην πρακτική αναγνωριστικής παράταξης με τη χρήση μονοδρομικού υαλοπίνακα και αναμένουμε ότι τα αστυνομικά όργανα θα επιδείξουν την ευαισθησία και τον επαγγελματισμό που αρμόζει σε περιπτώσεις διαδικασιών αναγνώρισης υπόπτων.